[ Annons ]

Enligt de nya kraven kommer olika typer av arbetsplatser och allmänna byggnader, såsom skolor, behöva mätas och eventuellt åtgärdas. Foto: Shutterstock
Publicerat 29 november, 2016

EU-direktiv ska minska radonhalten i svenska fastigheter

Allt fler fastighetsägare lägger större vikt vid radonmätningar och radonsanering. Ett skäl till detta är det EU-direktiv som kräver att varje medlemsland ska ha sammanställt en nationell handlingsplan för att tackla radonproblematiken.

EU-direktivet innebär flera ställda krav. Vissa av dessa finns redan i Sverige exempelvis fastställandet av nationella ”åtgärdsgränser” och publicering av byggregler för att skydda nya byggnader från radon. De viktigaste förändringarna som sannolikt kommer att ses inom Sverige är en ökning av mätningar till exempel arbetsplatsradontestning, och en ökad kunskap kring de åtgärder som kan behöva göras.

[ Annons ]

– EU-direktivet är ett incitament att utföra fler radonmätningar. Och när radonmätningar görs upptäcks förhöjda radonvärden. Jag bedömer att omkring 15-20 % av alla fastigheter i Sverige har för hög halt radon i inomhusluften. Då menar jag en radonhalt över 200 Bq/m3, som är den gräns som gäller i Sverige. Enligt Miljöbalken ska vi år 2020 ligga på under 200 Bq/m3 i alla bostäder, säger Oscar Nordlund Ristori, koncernchef på Independia Group, ett företag som mäter radonhalten i svenska fastigheter.

Varje medlemsstat i EU är skyldig att sammanställa en nationell handlingsplan för att ta uppnå de ställda kravven. Enligt de nya kraven kommer olika typer av arbetsplatser och allmänna byggnader, såsom skolor, underjordiska arbetsplatser och vissa områden där mätning krävs beroende på hur området bemannas och används, behöva mätas och eventuellt åtgärdas.

Fastighetstidningen skrev tidigare i år om den dom som i Högsta domstolen slog fast att en för hög radonhalt kan ge nedsättning av hyran. En dom som även den bidrar till det ökade antalet radonmätningar.

– Det är ett principiellt viktigt att frågan klarlagts. Fallet sätter fokus på radonfrågan och gör det ännu viktigare att fastighetsägare vidtar åtgärder med anledning av höga radonhalter i fastigheterna, sa Mikael Gulliksson, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige när domen fastställdes i april.

EU-direktivet gäller från och med februari 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]