Till hösten beräknas detaljplanen för Smörkajen gå ut på granskning, under 2023 skulle man kunna börja bygga och fullt utbyggt kommer cirka 4 000 personer kunna bo och arbeta där. Illustration: SWMS arkitektur/Esencial
Publicerat 22 juni, 2021

Ett toppår för bostäder i Malmö

Malmös fastighetsmarknad är het. Den höga produktionstakten av nya bostäder håller uppe tempot, men tendenser till avmattning syns.

Lager/logistik | Malmö och regionen i stort har ett starkt logistikläge. Flera stora etableringar sker längs E6 och i Malmö Industrial Park i Norra Hamnen, där Malmö Stad nyligen tillskapat 450 000 kvadratmeter kvartersmark. Malmö har som etableringskrav att marken ska användas för verksamheter med gods över kaj och järnväg, vilket också gjorde att Malmö tilldelades Intelligent Logistiks utmärkelse ”Årets hållbarhetsläge” 2020.

Kontor | Transaktionsaktiviteten avseende kontorsfastigheter i Malmö var låg under 2020. En affär avser Executive Propertys förvärv i december av fastigheten Smörkontrollen 1 inrymmande cirka 9 000 kvadratmeter.

[ Annons ]

Fastigheten utgör en del av Smörkajen inom den nya stadsdelen Nyhamnen norr om Malmö C. Ökande vakanser har noterats i det äldre beståndet i Malmö i takt med att stora volymer nyproduktion har färdigställts under senare år.

Handel | Coronapandemin och den kraftigt ökande e-handeln har medfört ett svagt investeringsintresse för centrumfastigheter med en stor andel sällanköpshandel. Cityhandeln längs gågatan står sig förhållandevis bra, medan citygallerior under flera år har kämpat med vakanser.

Coronapandemin har medfört hyresrabatter, anstånd med hyran och till viss del även hyressänkningar och en större andel omsättningsbaserad hyra.

Bostäder | Fram till 2030 väntas Malmös befolkning öka med ytterligare 50 000 nya invånare, vilket motsvarar ett behov om cirka 2 500 bostäder per år. Nuvarande nyproduktionstakt är hög jämfört med snittet under de senaste åren och uppgick 2020 till 3 580 nya bostäder.

Pandemin har ännu inte påverkat bostadsbyggandet, men antalet bostäder i nya planuppdrag minskade för andra året i följd, vilket kan tyda på en kommande nedgång.

De direkta avkastningskraven har under flera år uppvisat en stadigvarande positiv trend (sjunkande) inom i princip samtliga Malmös delmarknader, såväl i det äldre beståndet som i nyproduktion.

Investeringsmarknaden | Transaktionsaktiviteten i Malmö var hög under 2020 och början av 2021. Intresset för bostads- och industrifastigheter är särskilt tydligt. I november förvärvade Willhem en bostadsportfölj med 13 fastigheter i A-läge till ett bedömt underliggande fastighetsvärde om 1,4–1,5 mdkr. Säljare var HagaGruppen.

I september förvärvade Blackstone 21 lager- och industrifastigheter av Wihlborgs till ett underliggande fastighetsvärde om 1 430 mkr, motsvarande cirka 11 500 kr/kvm och 6% i direktavkastning.

Mikael Svensson, Svefa

Nu ska man bygga mer bostäder i Limhamn, 113 bostäder har fått bygglov. Illustration: Malmö stad

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ KONTOR

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. För fastighetsbolaget Wihlborgs, som är Malmös största innehavare av kontorsfastigheter, ger den pågående urbaniseringen positiva effekter och bolaget fortsätter investera i Malmö. I år startade Wihlborgs bygget av sin första Noll-CO2-certifierade kontorsbyggnad, Kvartetten. Här byggs Hyllies största takterrass om hela 1 100 kvm.

– Vi ser att efterfrågan ökar på moderna kontor i stationsnära läge, vilket vi erbjuder. Därför har vi trots pandemin haft en positiv nettouthyrning för helåret 2020 och även första kvartalet 2021, säger Peter Olsson, regionchef för Wihlborgs i Malmö.

Har ni påverkats av att gränsen mellan Sverige och Danmark varit stängd?

– Inte nämnvärt. Det är främst restauranger och handel som påverkats av att färre kommit hit och där har vi liten exponering, säger Peter Olsson.

Fastighetsbolaget har fastigheter för ca 19,4 miljarder i Malmö i ett fastighetsbestånd bestående av ca 450 000 kvm kontor samt ca 185 000 kvm logistikfastigheter.

David Grossman

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]