Foto: Shutterstock.
Publicerat 12 oktober, 2017

Ett steg närmare skärpta EU-krav på energiprestanda

Europaparlamentets utskott för industrifrågor, energi och forskning (ITRE) har nu röstat för direktivet om byggnaders energiprestanda. Det innebär att ett ytterligare steg mot skärpta EU-krav.

I botten ligger det så kallade vinterpaketet som EU-kommissionen presenterade för snart ett år sedan. Paketet innehåller en lång rad punkter för en ambitiös lagstiftning med syfte att nå klimatmålen från Paris.

[ Annons ]

Med 51 röster för och 11 emot röstade Europaparlamentets utskott för industrifrågor, energi och forskning (ITRE) för att genomföra direktivet om byggnaders energiprestanda.

Beslutet ger en tydlig fingervisning om hur parlamentet kommer förhålla sig i kommande förhandlingar med EU:s medlemsländers regeringar.

ITRE är ett tungt vägande utskott, men andra utskott ska också säga sitt.

– Beslutet idag hittar balansen mellan att ställa ambitiösa mål och samtidigt ge medlemsstaterna i EU en tillräcklig flexibilitet för att göra reella framsteg i att ställa om till klimatneutrala byggprocesser, säger Fredrick Federley (C) som är ledamot i ITRE.

Genomförs direktivet innebär det skärpningar på flera områden. Det handlar exempelvis om att nya byggnader måste uppfylla en allmän skyldighet att uppfylla minimikrav på energiprestanda. Det införs effektivare bestämmelser om regelbundna inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem.

Ett mycket specifikt krav är att det i nya bostadshus och i befintliga byggnader som genomgår en omfattande renovering så ska minst var tionde parkeringsplats ska vara förberedd för en laddstolpe.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, kommenterade detta i samband med vinterpaketet. Han är i grunden positivt till en utbyggd laddinfrastruktur. Men han varnar samtidigt för risken att i ett EU-direktiv låsa sig vid en specifik teknisk lösning.

– Lek med tanken att förra versionen av direktivet innehöll ett krav på att byggnader skulle tillhandahålla plats för, det som då var på modet, etanoltankning av bilar. Visst låter det fel? kommenterade Rikard Silverfur i januari.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]