Ett steg närmare nära-nollenergibyggnader

Regeringen har nu, efter många års långbänk, fattat beslut om hur Sverige ska uppfylla sina åtaganden kring nära-nollenergibyggnader enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.