Foto: Shutterstock
Publicerat 8 december, 2016

Ett steg närmare nära-nollenergibyggnader

Regeringen har nu, efter många års långbänk, fattat beslut om hur Sverige ska uppfylla sina åtaganden kring nära-nollenergibyggnader enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.

Fast så mycket klarare, vad som egentligen gäller, blir det inte. Inte än i alla fall. Dagens beslut är egentligen bara ett klartecken för Boverket att gå ut med sitt förslag på föreskrifter, som de förmodligen haft förberedda ett tag.

[ Annons ]

Det var i maj 2010 som EU beslutade om direktivet om byggnaders energiprestanda. I dag, med bara två respektive fyra år kvar till dess att kraven ska vara genomförda i byggprojekten, kom alltså beskedet att regeringen beslutat om den ändring i Plan- och byggförordningen som krävs. (Nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-nollenergibyggnader efter den 31 december 2018 och alla andra nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader senast den 31 december 2020).

– Beslutet idag kommer att driva på och stödja en fortsatt utveckling för energieffektivisering inom byggbranschen. Det är bra, men jag vill samtidigt passa på att be om ursäkt till byggindustrin för både den förra och den nuvarande regeringens senfärdighet i genomförandet av detta EU-direktiv, eftersom det beslutades 2010 och det kommer ta sju år innan de konkreta svenska reglerna finns färdiga från Boverket. Tidsutdräkten försvårar naturligtvis ett smidigt genomförande i det praktiska arbetet, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Även om det var i sista minuten så gläds man åt dagens besked hos Sveriges Byggindustrier .

– Det är inte bra att det har dröjt så här länge, men det är ändå sympatiskt att Peter Eriksson i sitt pressmeddelande visar förståelse för de svårigheter förseningen kommer att innebära för branschen, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

Hon säger att det är viktigt att kraven premierar god kvalitet i byggandet och att de krav som ställs följs upp på ett sätt som skapar förutsättningar för rättvis konkurrens.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]