[ Annons ]

Det ska bli lättare för nya aktörer att ansluta sig till fjärrvärmenäten. Det är i alla fall syftet med regeringens lagförslag om reglerat tillträde.
Publicerat 14 februari, 2014

Ett steg mot ökad fjärrvärmekonkurrens

Det ska bli lättare för nya aktörer att ansluta sig till fjärrvärmenäten. Det är i alla fall syftet med regeringens lagförslag om reglerat tillträde.

Idag finns det stora hinder när exempelvis industrin vill leverera spillvärme till fjärrvärmenätet. Därför har ny regeringen i en lagrådsremiss föreslagit regeländringar som förenklar för den som vill få tillträde till och ansluta sig till ett fjärrvärmenät

[ Annons ]

– Att stärka konsumenternas ställning på energimarknaden är prioriterat, för mig och regeringen. Därför förbättrar vi nu möjligheterna så att fler företag ska kunna leverera värme till fjärrvärmemarknaden, vilket i förlängningen också förbättrar kundernas möjligheter att få ett konkurrenskraftigt fjärrvärmepris, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Även om det är långt kvar till verklig konkurrens välkomnar Fastighetsägarna att ett första steg tagits.

– Det är viktigt att potentiella konkurrenter får rättvisa förutsättningar att konkurrera. Det kommer att gynna både kunder och miljö, säger Per Forsling, energiexpert på Fastighetsägarna.

I utredningen fanns ett förslag om att reglera fjärrvärmeföretagens prisändringar mot kund. Det förslaget har nu lagts på is.

– Det är glädjande att regeringen lyssnat på vår kritik och inte lägger fram några förslag om prisreglering för fjärrvärmen. Sammantaget upplever vi förslagen som steg i rätt riktning, mot en fullständig konkurrens på fjärrvärmemarknaden säger Per Forsling.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]