Foto: Shutterstock
Publicerat 12 april, 2019

Ett smartare Malmö

Malmö stad bygger nu på sitt öppna wifi med en lösning som gör det möjligt att koppla upp olika typer av sensorer. Växter, trafikmärken, livbojar, skolbussar, ja det mesta ska nu kunna kopplas till den digitala infrastrukturen.

Enligt Post- och telestyrelsens (PST) senaste statistik för stadsnät har Malmö stad uppnått målen i den nationella bredbandsstrategin om att 95 % av stadens invånare ska ha tillgång till bredband på en hastighet av minst 100 Mbit/sekund.

[ Annons ]

– Resultatet 95 procent har vi uppnått genom flera års träget arbete. Nu när vi har nått målet i den nationella bredbandsstrategin om 95 procent 100 Mbit-tillgång satsar vi på att nå 100 procent. Oavsett var man bor eller verkar i Malmö stad bör det finnas tillgång till snabb och säker uppkoppling, säger Ulf Linderoth, IT-strateg i Malmö stad.

Här har cirka 90 procent av hushållen idag tillgång till fiberbredband som enligt Ulf Linderoth även framtidssäkrar anslutningen och möjliggör ännu högre hastigheter.

Malmö stads öppna wifi (City of Malmo) i anslutning till kommunala verksamheter är en del i denna satsning. Syftet är att minska det digitala utanförskapet.

Nu byggs det på med en plattform som möjliggör uppkoppling av olika typer av sensorer, exempelvis för vattennivåmätning. Det ska finnas få begränsningar för vad som kan kopplas upp i Malmö.

– Med digitaliseringens påverkan genom allt fler uppkopplade och sammankopplade saker har kraven på den digitala infrastrukturen förändrats, men framförallt omdefinierar den digital infrastruktur och gör att begreppet breddas. Samtidigt som vi har nått de nu gällande målen i bredbandsstrategin satsar Malmö stad på att bygga upp infrastrukturen för sakernas internet, Internet of Things som förkortas IoT, säger Ulf Linderoth.

Nu ska plattformen fyllas med innehåll. Enligt Ulf Linderoth finns det inga begränsningar, det går att sätta sensorer på vad som helst – växter, trafikmärken, livbojar, skolbussar, ja alla ställen där man på olika sätt kan samla in information som skapar värde för Malmöborna.

– Samtidigt har vi hela tiden invånarnas integritet i fokus när vi hanterar sådana mängder information, säger Ulf Linderoth.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]