Foto: Åke E:son Lindman
Publicerat 25 april, 2019

Ett Rofyllt mörker skapar studiero

Ta plats runt lägerelden. Under den gnistrande stjärnhimlen i den nya läsesalen på Ekonomikum i Uppsala finns flexibla miljöer för olika studiebehov.

Att locka studenter till vad som var ett nedgånget och nedlagdt universitetstryckerie var en verklig utmaning för Akademiska hus.

[ Annons ]

Lokalen består av två rum. Ett med stort ljusinsläpp – döpt till Utsikten – som nyttjas för grupparbeten och mer social samvaro. På bilden syns det inre fönsterlösa rummet – Insikten – som ör den tysta läsesalen. Arkitekten och ljusdesignern Jonas Kjellander på Sweco berättar om hur man valde att se mörkret som en tillgång.

– Att det inte är ett starkt ljus från alla möjliga håll och kanter hjälper koncentrationen. Vi blir ofta överinformerade med visuella intryck. Då är det svårt att koncentrera sig en längre tid. Genom att belysa där det behövs kan vi skapa det lilla rummet i rummet.

Ett rum där studenter vid invigningen den 27 februari sa ”här ska jag bo”.

  1. Rummet är byggt i nivåer så att alla platser har fri sikt mot lägerelden. Det finns olika typer av sittplatser utifrån personlig preferens och typ av studiemoment. Att kunna byta plats och sittställning var ett självändamål. Längst bak kan man bokstavligen klättra uppåt väggarna till sittskåpen.
  2. Renlav, färgad som grön mossa, fungerar som ljudabsorbenter på väggarna (utanför bild). Så länge luftfuktigheten är över 30 procent håller materialet  sig mjukt och levande.
  3. Det är 500 lux på arbetsytorna, 300 lux strax utanför och högst 100 lux på övriga utrymmen.
  4. När man ansträngt ögonen på nära håll så behöver de en stunds vila.  Elden fungerar som en  kontem-plativ fixpunkt. Och att samlas kring lägerelden är ju själva arketypen för samvaro genom alla tider.
  5. Det går att ställa om rummet för mindre föreläsningar. Den inre cirkeln är dimensionerad för kvalitetssamtal där alla kan se alla.  Förprogrammerade ljusscenarier vidgar cirklarna för större grupper. Då  skjuts också de ljudabsor-berande tårtbitarna i taket undan för en hårdare reflekterande yta.
  6. Ljuset vid varje studieplats går att variera individuellt. Så också den extremt smalstrålande riktade belysningen i taket över platserna i mittcirkeln.
  7. Astronomen Eric Stempeln har utformat stjärnhimlen som skapats av tunna glasfiberkablar dragna genom undertakskivorna.
  8. I båda rummen tar man av sig skorna och byter till Uppsala universitets tofflor. Dels för att skydda mattor och sittskåpen där man kryper upp. Dels för att dämpa ljudet. Och faktiskt påverkar det även beteendet. Med tofflor på fötterna och dämpad belysning sänker man automatiskt röstläget och rör sig lite lugnare.

Fakta

Fastighetsägare: Akademiska hus

Arkitektbyrå: Sweco Architects

Storlek: Insikten är på  cirka 300 kvadratmeter

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]