Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans
Publicerat 19 februari, 2024

Ett reformpaket för att häva byggstoppet

Förslaget om en återinförd hyresförvärvslag – skrota omedelbart! Istället föreslår Anders Holmestig att regeringen antar ett reformpaket, där det redan finns flera färdiga förslag, för att häva byggstoppet.

Omständligt, ineffektivt, långdraget och med förödande effekter för investeringar i bostäder. Så kan man sammanfatta den massiva kritik som framkommer i remissvaren på den statliga utredningens förslag om en återinförd och utvidgad hyresförvärvslag.

Utöver Fastighetsägarna, fastighetsbolag och andra branschorganisationer, som är direkt träffade av förslagen, är också flera andra mycket kritiska. Hyresnämnderna avfärdar förslagen, Svea hovrätt har skarpa invändningar, Konkurrensverket avstyrker förslagen och kommunerna ser administrationen och kostnaderna växa för att hantera en fråga som inte är ett problem.

[ Annons ]

Det som däremot är ett betydande problem är att vi inte bara står inför ett byggstopp till följd av ökade kostnader, utan en total nedfrysning. Sedan 2021 är bostadsbyggandet närmast att likna vid en total kollaps, med en minskning av nybyggnadstakten på över 70 procent. Utan förutsättningar som gynnar investeringar i bostäder kommer nybyggnationen att fortsätta minska.

Krisen på bostadsmarknaden kan inte lösas genom en enskild åtgärd.

Kostsamma stöd för ökat bostadsbyggande är varken rätt eller ens en möjlig väg. Regeringen kan däremot enkelt bidra till ett bättre investeringsklimat utan ökade kostnader för staten – lägg förslaget om en återinförd hyresförvärvslag i papperskorgen.

Men det krävs förstås mer än så. Ett annat sätt som inte heller det kostar staten något är att gå vidare med förslaget om fri hyressättning vid nyproduktion. Sedan 2021 finns ett färdigt förslag från en statlig utredning. Skicka omgående ut det på remiss och inför.

Påskynda också arbetet med att se över dagens system med presumtionshyror. Sedan hovrätten i ett beslut 2022 slog fast att presumtionshyror endast får höjas med hälften av hyreshöjningen för övriga hyresrätter går kalkylen för nyproduktion inte längre ihop. Regeringen behöver inse att tidplanen för den statliga utredning som tillsattes i somras och som ska redovisa sina förslag först under hösten är alltför utdragen. Åtgärder behövs omgående om de ska få någon effekt.

Lätta på begränsningarna för ränteavdrag. Frågan utreds och det är bör leda till väsentligt enklare och generösare regler. Svenska företag ska inte ha sämre villkor än i andra EU-länder.

Därutöver behöver ledtiderna för byggande kortas. Dagens onödigt långa processer, med generösa överklagandemöjligheter medför kraftigt ökade kostnader och bidrar till att kalkylerna blir svårare att få ihop. Passa samtidigt på att införa mer flexibla regler för att öka möjligheterna till konvertering av lokaler till bostäder.

Krisen på bostadsmarknaden kan inte lösas genom en enskild åtgärd. Det handlar om ett paket av reformer för att öka investeringarna. Våra förslag riktar in sig på att komma tillrätta med de strukturella problemen på bostadsmarknaden. Nu krävs politisk handlingskraft för att genomföra de reformer som är nödvändiga för att vända byggkrisen och öka bostadsbyggandet.

Anders Holmestig,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]