[ Annons ]

Ett handslag över partigränserna kring att skapa en långsiktig bostadspolitik. Det gläntades i alla fall på dörren när den före detta bostadsministern mötte företrädarna för dagens bostadspolitik på dagens seminarium hos Fastighetsägarna Stockholm.
Publicerat 11 juni, 2015

Ett politiskt handslag kring bostadspolitik kan vara möjligt

Ett handslag över partigränserna kring att skapa en långsiktig bostadspolitik. Det gläntades i alla fall på dörren när den före detta bostadsministern mötte företrädarna för dagens bostadspolitik på dagens seminarium hos Fastighetsägarna Stockholm.

Det bestående intrycket när Stefan Attefall presenterade sin rapport ”Möjligheter, utmaningar och realiteter- bostadspolitik från 2006 till nutid” är att han nog kunde ha fortsatt som bostadsminister i nuvarande regering.

[ Annons ]

Nåväl, bortsett från subventionerna då som han befarar kan snedvrida byggmarknaden.

Men han gav ros till den nya regeringen.

– Det verkar inte som att man kommer att riva upp så mycket av de regelförenklingar som vi tillsatte utredningar om. Och det är bra att man fattat beslut om bullerregler, även om jag tycker att man kunnat gå längre, sa Stefan Attefall.

På seminariet fick han frågan vad han hade gjort om han fått fortsätta på sin post. Han menade att bostadspolitiken står inför två stora utmaningar. Dels att skapa en större rörlighet genom att se över exempelvis flyttskatten. Dels att det behövs en social dimension i bostadspolitiken.

– Även om vi lyckas hålla uppe nyproduktionen, som nu är på en hyfsad nivå, så bygger vi för alldeles för tjocka plånböcker, sa Stefan Attefall.

Men han hade inte gett sig på det nuvarande hyressystemet. Även om han höll med om att det inte fungerar.

– Min bedömning är att det behöver skruvas i hyressystemet. Men det måste göras utan att skapa oro hos människor. Och helst utan politiska ingrepp, sa Stefan Attefall.

På seminariet gav Emma Hult (MP) och Johan Löfstrand (S) från Civilutskottet sin bild av likheter och skillnader mellan nu och då. Det var tydligt att det var likheterna som dominerade. Inte heller Emma Hult öppnade upp för en mindre reglerad hyresmarknad. Det hjälpte föga att Billy McCormac, vd på Fastighetsägarna Stockholm, förklarade att man från fastighetsägarnas sida inte önskar marknadshyror i form av ”ett nyliberalt High Chaparall-samhälle”, utan att det är signalen om att marknaden sakta måste gå mot mindre regleringar som är viktig.

– Att sända ut de signalerna när vi nu har så stor bostadsbrist tror jag är farligt. Vi måste skapa en mer balanserad marknad först, sa Emma Hult.

Varpå Billy McCormac påpekade något om hönan eller ägget.

Det politiska budskapet, från såväl nuvarande regering som opposition var att den balansen måste skapas genom att få igång byggandet.

– Många kommunala planerare tycker att det är så spännande att jobba med de stora nya projekten att man glömmer bort att jobba med kompletterande bebyggelse, sa Stefan Attefall.

Han menade att det är genom förtätning som vi kan skapa behövlig nyproduktion även för tunnare plånböcker.

Emma Hult försäkrade att det inte är något som Miljöpartiet är emot.

– Självklart går det att förtäta men samtidigt ta hänsyn till biologisk mångfald.

Johan Löfstrand sträckte så ut handen för ett politiskt handslag kring bostadssociala frågor och hyressättningssystem som sträcker sig längre än till nästa val. Stefan Attefall välkomnade detta, men passade samtidigt på att slå ett slag för ett av sina tidigare förslag som det nu visade sig finnas enighet kring.

– Förslaget om tillval och frånval är lagrådsbehandlat och färdigt, men det står inte ens på propositionslistan nu.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]