Foto: Shutterstock
Publicerat 28 november, 2016

Ett nytt mål för energieffektivisering

Nu har politikerna enats om ett nytt mål för energieffektivisering. Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt den 10 juni 2016 en ramöverenskommelse om energipolitiken. En viktig pusselbit för att lyckas är energieffektivisering. Nu är pusselbitarna även för detta på plats

[ Annons ]

Enligt överenskommelsen ska Sverige till år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP.

– Det är ett ambitiöst mål. Det kan dock bli svårt med jämförelser när man väljer att byta nyckeltal till tillförd energi i relation till BNP. Vidare så är energitillförsel är inte ett optimalt mått för fastighetssektorn där många förespråkar energianvändning som mått, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige.

Att enbart ha fokus på tillförd energi skulle i princip kunna innebära att det räknas som en effektivisering att byta uppvärmningsform, trots att huset som sådant inte fått bättre energiprestanda.

Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Ett ypperligt tillfälle att hålla isär fastighetsbranschen från till exempel byggbranschen, menar Rikard Silverfur.

– Fastighetsägarna ställer självklart upp och formulerar energieffektiviseringsstrategi för fastighetssektorn, avslutar Rikard Silverfur

Målet för energieffektivisering, och sättet att beräkna det, ligger i linje med EU:s ambition om 30 procent minskad absolut energianvändning till 2030 samt är i linje med att EU i framtiden kommer att använda år 2005 som basår för sina beräkningar.

Från regeringens håll räknar man med att det högt satta målet kan nås genom att genomföra de åtgärder som återfinns i ramöverenskommelsen om energi, vidta åtgärder i Sverige samt genom beslut på EU-nivå.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]