[ Annons ]

Visionsbild av det blivande Magasinsområdet
Publicerat 27 april, 2023

Ett myllrande magasin

Nu är det klart hur Gävle kommun och fastighetsägarna ska utveckla Magasinsområdet. I höst sätts spaden i marken för omdaningen av Gävles största arbetsplatsområde.

I Gävle har det länge talats om utvecklingspotentialen i Magasinsområdet, en historisk stadsdel i centrala Gävle som redan idag präglas av företagande. Men det var först 2017 som det började röra sig på allvar.

– Då blev jag kontaktad av en fastighetsägare i Magasinsområdet. Det fanns en frustration att det inte var någon som tog ansvar för att utveckla det gemensamma gaturummet, som upplevdes nedgånget och otryggt. Efter att ha samlat områdets fastighetsägare fick jag i uppdrag att processleda ett arbete med att ta fram en gemensam platsvision, berättar Christina Friberg, stadsutvecklare på Fastighetsägarna MittNord.

[ Annons ]

I tisdags gick den processen i mål. Det ska satsas 45 miljoner kronor i ett samfinansierat projekt, där kommunen står för 34 miljoner och fastighetsägarna för resten. I området finns 14 olika fastighetsägare som är medfinansiärer till projektet. Merparten av dem har tidigare gått samman i Magasinsområdets ideella förening, vars styrelse utgör projektgruppen tillsammans med kommunens projektledare.

Ett unikt platssamverkansprojekt, menar Christina Friberg, då det handlar om att utveckla ett arbetsplatsområde i ett historiskt område.

– Avgörande var Gävle kommuns intresse att investera tack vare att i stort sett alla fastighetsägare på frivilliga grunder ville vara med och medfinansiera utveckling av offentlig platsmark, säger Christina Friberg.

Utgångspunkten är god med kulturklassade byggnader. Men det nuvarande asfaltshavet mellan byggnaderna upplevs otryggt och behöver ett lyft. Målet är att skapa en mer inbjudande miljö där kontor samsas med restauranger, kaféer och butiker.

Diös är den största fastighetsägaren idag.

– Som det är i dag är det ett kontorsnav här. Det är otroligt viktigt att behålla eftersom det ger ett ständigt flöde av människor. Men vi vill också få hit fler verksamheter, säger Jennie Järverud, affärschef på Diös och ordförande för Magasinsområdet Ideella förening till Gefle Dagblad.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]