Vi har främst koncentrerat oss på att utveckla kost, motion och välbefinnande, säger Filip Elland, hållbarhetschef vid Castellum. Foto: Johan Bergmark.
Publicerat 5 oktober, 2018

Ett kontor för bättre hälsa

Med miljöcertifiering skapas sunda byggnader. Nästa steg är att utforma kontor som leder till bättre hälsa, välbefinnande och produktivitet. Castellum har valt att tillämpa certifieringen WELL i alla fastigheter man bygger och utvecklar. Ett ökat fokus på byggnadens sociala hållbarhet skapar en mängd värden för de företag och människor som vistas i byggnaden.

Att miljöcertifiera en byggnad är för många fastighetsbolag numera närmast att betrakta som en hygienfaktor.

[ Annons ]

På Castellum kände vi dock att det var en pusselbit som saknades. Ett naturligt nästa steg blev att undersöka kopplingenmellan byggnader och människors hälsa och välmående. Med människan i centrum ville vi helt enkelt bli bättre påatt utforma och designa byggnader som bidrar till hälsa, välbefinnande och produktivitet, berättar Filip Elland, hållbarhetschef vid Castellum.

Efter en hel del research fann man den amerikanska certifieringen WELL Building Standards, som verkade vara ett lovande komplement till miljöcertifieringen och en möjlighet att bygga den optimalt hållbara fastigheten.

– WELL vann snabbt vårt förtroende eftersom den baseraspåett gediget forskningsarbeteoch lyckas balansera perspektiven miljö och människa på ett trovärdigt och realistiskt sätt. Efter intern förankring gav koncernledningen grönt ljus för att låta vår kontorsfastighet Eminent utgöra ett första pilot­projekt för att förstå effekterna av WELL, säger Filip Elland.

Eminent uppförs just nu i det expansiva området Hyllie strax söder om Malmö, och utöver WELL-certifieras bygg­naden enligt Miljöbyggnad Guld. Dessutom pågår det ytter­ligare sex byggprojekt med sikte på WELL, Guld eller Platina certifiering.

Miljö- och hållbarhetsvisionen för Hyllie som helhet är gedigen med miljöcertifieringar på höga nivåer.

– Att kunna komplettera med en WELL-certifiering gör att vi erbjuder något nytt och spännande, vilket helt klart har rönt intresse. Säkert är detockså en viktig orsak till att uthyrningen gick snabbare än förväntat med över70 procent redan uthyrt, säger Filip Elland.

Vad innebär det då rent praktiskt för utformningen och designen av en fastighet?

– Vi har främst koncent­rerat oss på att utveckla kost, motion och välbefinnande, då Miljöbyggnad Guld hjälper oss att möta flera av WELLshöga krav påbyggnadens ventilation, värme, ljus och ljud. Grundläggande är att med hjälp av teknik, konst och design utforma kreativa och flexibla arbetsmiljöer som gör det möjligt att erbjuda en variation av arbetsplatser utifrån situation och uppgift.

I bistron kommer det att erbjudasnäringsriktig kost baserad på närproducerade råvaror – gärna från de odlingslotter som kommer att finnas på fastighetens takterrass.

– Vi vill också uppmuntra till vardagsmotion, genom att exempelvis skapa olika incitament för att ta trapporna, säger Filip Elland.

Därtill har ett antal ”WELL-spots” skapats – gemensamma ytor med plats för olika former av rekreation och träningspass. På takterrassen finns arbetsplatser designade enligt Castellums ”Workout”-koncept, som är fullt utrustade med strömuttag och wi-fi för att inbjuda till utomhusarbete när väder och vind tillåter.

Castellum har definitivt brutit ny mark genom att anpassa och introducera WELL på den svenska marknaden. Men att vara först innebär också vissa utmaningar.

– Eftersom WELL är baserad på amerikanska regelverk och byggnormer, har en hel del resurser och arbete krävts för en översättning och anpassning till svenska förhållanden. Det är nu gjort och därmed är manegen krattad för övriga att använda WELLpåden svenskamarknaden. Vår övertygelse är att det här är framtiden, och i takt med att allt fler utformar kontor med människan i centrum kommer det att bidra till färre stressrelaterade sjukdomar, minskad personalomsättning, friskare medarbetare som trivs och jobbar mer effektivt, menar Filip Elland.

Läs även:

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/olika-blir-det-nya-normala/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/in-med-ljus-och-rorelse/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/kom-loss/

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]