[ Annons ]

Anni Carpelan, chef för hållbar utveckling hos Fastighetsägarna Stockholm. Foto: Fredrik Persson.
Publicerat 16 september, 2021

”Ett hållbarhetsarbete som håller i längden”

Nästa vecka inleder Fastighetsägarna en kurs i hållbar utveckling. Anni Carpelan hos Fastighetsägarna säger att det här är en del av en större hållbarhetssatsning.

Den nya kursen riktar sig till Fastighetsägarnas små och medelstora medlemmar och kommer bestå av både handledning och vägledning. Det handlar om hur medlemmarna ska gå tillväga. Från att identifiera rätt hållbarhetsfrågor och att sätta mål, till genomförande och uppföljning.

 – Främst var syftet att ta fram en vägledning, hur kommer man igång med hållbarhetsarbetet, hur integrerar man det så det blir en naturlig del av verksamheten. Det är en kombination av att tillhandahålla ett verktyg och ett tillvägagångssätt, säger Anni Carpelan, chef för hållbar utveckling hos Fastighetsägarna Stockholm

[ Annons ]

Enligt Anni Carpelan är det här en del av ett större engagemang från Fastighetsägarnas sida. När samhället har allt högre krav på klimatåtgärder och miljömål så måste de som organisation både samla och stötta branschen.

– Det skulle jag absolut säga. Fastighetsägarna har sedan två år tillbaka ett hållbarhetsråd. Ett initiativ från branschen där man vill samla sig kring de här viktiga frågorna. Vi måste både kavla upp ärmarna och ha en samlad tydlig röst från branschens sida när det gäller att förklara hur vi kan bidra till en hållbar utveckling, säger Anni Carpelan.

Anni Carpelan tror att kraven inte bara kommer från samhället i stort och från politiken. De kommer även från de egna kunderna.

– Det kommer ju allt mer krav från det egna kundledet. Från de som till exempel hyr lokaler eller bostäder. Privatpersoner, hyresgäster, börjar ju sin egen klimatresa med att källsortera, och ställer därför krav på hyresvärden, säger Anni Carpelan.  

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]