[ Annons ]

Rikard Silverfur, Fastighetsägarnas miljö- och hållbarhetschef, säger att frivalet ger möjligheter till effektivisering och miljövinster för deras medlemmar. Foto: Magnus Glans.
Publicerat 8 oktober, 2021

”Ett försök att blanda ihop korten”

Fastighetsägarnas Rikard Silverfur ställer sig bakom frivalsutredningen. Han menar att Avfall Sverige motsätter sig frivalet för att de skyddar sitt monopol.

Den 1 oktober gick remisstiden ut för frivalsutredningen och nu ska miljödepartementet fatta beslut. Frågan är debatterad och handlar bland annat om företag ska få anlita andra entreprenörer än kommunen för att hämta hushållslika avfall. Tony Clark, vd för kommunernas branschorganisation Avfall Sverige, sa nyligen till Fastighetstidningen att frivalet kan locka oseriösa aktörer vilket medför stora miljörisker. Fastighetsägarnas miljö- och hållbarhetschef Rikard Silverfur håller inte med, han menar att Avfall Sverige använder de här argumenten för att skydda delar av sitt monopol.

– Det där är ett medvetet försök att blanda ihop korten. Det är naturligtvis så att ingen önskar oseriösa aktörer. Vi har sett att flera har tagit upp fallet med NMT Think Pink och Botkyrka i sina remissvar. Det är en tillsynsfråga, en kontrollfråga, som inte har något med frivalet att göra. Det är en strategi som vi vänder oss mot, att försöka få frågan om monopolet att handla om tillsyn och kontroll. Men jag förstår att de försöker använda det kortet för att motarbeta frivalet, de tar till alla medel de kan just nu. Med det sagt så är det viktigt att tillsynen och kontrollen skärps för det är ingen som vill ha flera fall som NMT och Botkyrka, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

Hur ska kontrollen upprätthållas om frivalet införs?

– Så som utredningen har lagt fram det så ska de aktörer man får använda vid ett frival vara godkända och kontrollerade. Vi förutsätter att den myndighetskontroll som bland annat kommunerna, Tony Clarks ägare, ska utföra kommer fungera, säger Rikard Silverfur.

Fastighetsägarna tror att frivalet kan medföra miljövinster och effektivisering för deras medlemmar. Enligt Rikard Silverfur efterfrågar många medlemmar mer än kommunen kan erbjuda.

– Det som kommunen har upphandlat genom lagen om offentlig upphandling är ju lägsta pris, men också i många fall lägsta nivå. Många av våra medlemmar vill göra mer, men det går inte eftersom det är ett kommunalt monopol. En annan grej som vi tycker har brustit är statistiken, du får inte information om exakt vad det är som kommunens entreprenör har hämtat från din fastighet, säger Rikard Silverfur.

Frågan om frival har utretts flera gånger de senaste åren och ligger än en gång på miljödepartementets bord.

– Om man läser remissvaren så är det i princip kommuner, SKR och Avfall Sverige som är mot det här. Vi har två myndigheter som tycker det är bra och hela näringslivet är för. De politiska partierna vill det här, det ingick i januariavtalet. Vi tror att man kommer gå vidare med det här. Det är upp till regeringen nu, men ska man tolka inkomma remissvar så hoppas vi att man kommer lägga fram förslaget, säger Rikard Silverfur.

Läs intervjun med Tony Clark, vd för Avfall Sverige, här

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]