[ Annons ]

Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.
Publicerat 22 januari, 2021

”Ett dråpslag mot nyproduktion”

Hyresnämnden anser att 1500 nyproducerade lägenheter i Umeå inte ska ha en hyreshöjning, lägenheter som byggts inom presumtionshyressystemet. ”Ett dråpslag mot nyproduktion av hyresrätter”, anser Fastighetsägarna MittNord.

Lägenheterna i Umeå har som flertalet nyproducerade en presumtionshyra där utgångshyran är bestämd för att fastighetsbolagen överhuvudtaget ska anse det lönsamt att bygga nya hyresrätter. Under presumtionstiden får hyran ändras i den mån det är skäligt med hänsyn till den allmänna hyresutvecklingen på orten.

Men i Umeå har Hyresgästföreningen vägrat att förhandla de årliga hyreshöjningarna för lägenheter förhandlade inom presumtionshyressystemet, det med hänvisning till att hyran redan enligt dem är för hög. Detta ledde till att Fastighetsägarna hänsköt frågan till Hyresnämnden som nu fattat beslut

[ Annons ]

Det beslut som Hyresnämnden i Umeå meddelade under fredagen innebär ett dråpslag mot nyproduktion av hyresrätter menar Fastighetsägarna MittNord.

– Beslutet riskerar skapa en situation som innebär att månadshyror i nya tvårumslägenheter blir upp till 1 500 kr högre än vad de behöver vara. Ingen hyresvärd kommer vara intresserad av att bygga bostäder om hyresutvecklingen blir noll över 15 år. Det skulle drabba Umeå hårt och borde oroa politikerna, säger Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

Fastighetsägarna menar att Hyresgästföreningens agerande kan leda till en kraftigt minskad nyproduktion av hyresrätter.

– Det vore förödande för inte minst tillväxtkommuner då tillgång på bostäder är en förutsättning om man strävar efter att skapa fler arbetstillfällen, säger Peter Sörman och tillägger.

– Vi konstaterar att den statliga utredning som nu arbetar med fri hyressättning i nyproduktion, och som är ett resultat av Januariöverenskommelsen, aldrig kommit lägligare. Genom Hyresgästföreningens agerande och beslutet i Hyresnämnden har utredningen fått ett värdefullt bidrag, säger Peter Sörman.

Hyresnämnden var inte enig i sitt beslut och Fastighetsägarna kommer nu att rekommendera uppdragsgivarna att överklaga beslutet till hovrätten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]