[ Annons ]

Boverket föreslog igår i en ny utredning att det krävs social housing i någon form för att komma tillrätta med dagens ansträngda bostadssituation. Bostadsminister Mehmet Kaplans kommentar är att åtgärder redan är vidtagna.
Publicerat 4 november, 2015

Ett allvarligt läge kräver andra lösningar

Boverket föreslog igår i en ny utredning att det krävs social housing i någon form för att komma tillrätta med dagens ansträngda bostadssituation. Bostadsminister Mehmet Kaplans kommentar är att åtgärder redan är vidtagna.

I sin rapport ”Boendesituationen för nyanlända” är Boverket tydliga med att läget kräver andra lösningar än dem som hittills använts.

[ Annons ]

– Läget är så allvarligt nu att diskussionen om att vi inte ska ha selektiva bostadslösningar är lite överspelad, säger Micael Nilsson, expert på Boverket, till tidningen Hem&Hyra.

Exakt hur en sådan modell skulle se framgår inte av rapporten. Men när Boverket föreslår ett riktat byggande för grupper med de lägsta inkomsterna är det ett klart avsteg från den svenska modellen om ”bostäder för alla”.

Detta alltså motiverat av rådande bostadsbrist som späs på av dagens flyktingsituation. Men Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) menar att regeringen redan har vidtagit de åtgärder som krävs.

– Tidigare saknades en aktiv bostadspolitik från staten. Vi investerar 5,5 miljarder för att bygga nytt och det är precis vad som efterfrågas i Boverkets analys, säger Mehmet Kaplan till TT.

En snabb botanisering bland remissvaren visar dock att få av de tilltänkta mottagarna faktiskt verkar vilja ha stödet.

Varken Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB, eller branschorganisationen Studentbostadsföretagen, tror att stödet fungerar för att ge nya studentbostäder i storstadsområdena där behovet är som störst.

Dels menar de att det med nuvarande hyrestak inte är förenligt med dagens byggkostnader att bygga i Stockholm där marken är dyr. I flera exempelfall som Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder räknat på blir det mer lönsamt att bygga studentbostäder utan stöd än med stöd, något som blir extra tydligt i landets storstadsregioner.

– I Stockholm kan vi tyvärr konstatera att stödet i sin nuvarande utformning inte underlättar nyproduktionen av studentbostäder i regionen. En kalkyl visar istället att det blir en ren förlust att producera studentbostäder med investeringsstöd eftersom att vi tappar alltför stora hyresintäkter, säger Ingrid Gyllfors, vd för Stockholms Studentbostäder (SSSB) i ett pressmeddelande.

Byggherrarna avstyrker och varnar för risken att stödet kan skapa långsiktiga skador på bygg- och fastighetsmarknaden.

Sabo menar att investeringsstödet ”är en rimlig åtgärd, förutsatt att regelverket utformas så att risken för skadliga konsekvenser för marknaden minimeras.” Men man understryker att det på längre sikt behövs helt andra åtgärder som skattereformer, bättre bostadsbidrag och ett brett utbud av byggbar mark.

Sveriges byggindustrier ”avråder å det bestämdaste” i sitt remissvar. De skriver: ”Det nu framlagda förslaget kommer bara marginellt att påverka nivåerna i bostadsbyggandet. Få eller inga nya jobb skapas. Erfarenheter från tidigare perioder där investeringsbidrag funnits har visat att investeringsbidraget inte nämnvärt bidragit till att öka bostadsutbudet”

Fastighetsägarna konstaterar i sitt remissvar att nyproducerade bostäder alltid kommer att vara det dyrare alternativet. Investeringsstöd för bostadsbyggande har återkommande dömts ut av experter och avvisats av dem som förväntas bygga bostäderna.

I sin kommande krönika i Fastighetstidningen (ute den 16 november) spår Lennart Weiss, kommersiell direktör och bostadspolitisk expert på Veidekke, att det nog trots allt inte blir så mycket av investeringsstödet och konstaterar att få i branschen lär sörja.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]