[ Annons ]

Askhögar i östra Estland kan omvandlas till koldioxidnegativt fyllmedel för golv.
Publicerat 12 oktober, 2021

Estnisk aska blir nya golv

Golvtillverkaren Tarkett och återvinningsföretaget Ragn-Sells inleder ett samarbete för att  utveckla koldioxidnegativa mineraliska fyllmedel för vinylgolv.

Aska som tidigare hamnat på deponi kan på olika sätt användas i husbyggen. Fastighetstidningen har bland annat berättat om ett forskningsprojekt där aska från havreskal som eldas i en fjärrvärmeanläggning används i betong. Nu ska askhögar i Estland bli ny råvara i vinylgolv. Målet är att det ska bindas mer koldioxid än vad som släpps ut i processen.

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Ragn-Sells mål är att återföra mer av de resurser vi redan har tillbaka in i kretsloppet. Men för att kunna göra detta, måste vi samarbeta med andra företag i värdekedjan, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells

[ Annons ]

I Estland har man under de senaste 50 åren producerat energi genom omfattande eldning av oljeskiffer. Det har resulterat i att mer än 600 miljoner ton aska har deponerats i östra Estland. Ragn-Sells har utvecklat en patenterad teknologi som omvandlar denna aska till kalk.

I de vinylgolv som Tarkett tillverkar ingår hundratusentals ton fyllmedel. I den nya  patenterade processen tillsätts infångad koldioxid som binds i fyllmedlet, vilket innebär att koldioxidavtrycket blir negativt. Samarbetsprojektet innebär samtidigt en möjlighet att ersätta stora mängder jungfruliga råvaror med återvunnet material.

– Tack vare det här projektet får vi möjlighet att tillverka golv med råvaror som bidrar till sanering av miljön i Estland och som dessutom binder koldioxid. Som ett resultat kommer våra vinylgolv att ha ett lägre koldioxidavtryck och en ökad mängd återvunnet innehåll. Detta är precis den typen av innovativa och långsiktiga samarbeten som vi tror kommer att bana väg för ett cirkulärt och koldioxidneutralt samhälle, säger Arnaud Marquis, group sustainability officer på Tarkett.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]