Foto: Shutterstock
Publicerat 13 mars, 2023

EPBD kan förbjuda kärnkraftsel i nya byggnader

Efter 2028 skulle nya byggnader inte längre få använda el från kärnkraft. Det är en av detaljerna i förslaget på energikrav för byggnader, EPBD, som EU-parlamentet nu ska ta ställning till.

Från och med 2028 ska alla nya byggnader inom EU vara så kallade nollemission-byggnader (och från och med 2050 är tanken att alla byggnader ska vara nollemission-byggnader). Utöver stränga krav på energieffektivitet ska byggnaderna även använda enbart förnybar energi. Som det nu är definierat skulle det utesluta kärnkraftsel. 

Detta enligt det förslag på uppdatering av EU:s energikrav för byggnader som ITRE, EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi, lagt fram. Något som tidningen Smedjan var först med att uppmärksamma.  Även i kommissionens ursprungliga förslag refereras det till förnybar energi – alltså ej kärnkraftsel.

[ Annons ]

Utöver att kommande renoveringskrav behöver utformas med större hänsyn till enskilde nationers förutsättningar, är det kring detaljer som denna, som striden står kring inför kommande omröstning i parlamentet.

Sara Skyttedal, EU-parlamentariker, Kristdemokraterna. Foto: EPP Group

Kristdemokraternas Sara Skyttedal är kanske den svenska delegat som engagerat sig mest i frågan.

– Kärnkraft är en viktig del av den svenska elmixen och står för en tredjedel av Sveriges elproduktion. Om EU via den här regleringen skulle slå fast att byggnader år 2050 inte längre får använda el producerad via kärnkraft skulle det naturligtvis få förödande konsekvenser. Även kortsiktigt, kopplat till nybyggnation. Tillkommer gör också en uppenbar risk för detaljreglering av vilka elavtal fastighetsägare ska teckna, vilket förstås vore helt orimligt, säger Sara Skyttedal.

Vad det konkret handlar om är att ändra definitionen så att det istället för ”förnybar energi” krävs att byggnaderna drivs med ”koldioxidsnål el” (low carbon energy).

Investerare behöver veta vad som gäller och få tydliga signaler från politiken.

En detalj i sammanhanget är att parlamentet den 6 juli röstade för att inkludera kärnkraft i taxonomin, det finansiella regelverk som ska styra mot hållbara investeringar. Sara Skyttedal menar att detta kan leda till oklara spelregler.

– Investerare behöver veta vad som gäller och få tydliga signaler från politiken, säger Sara Skyttedal.    

Som hon ser det handlar debatten i Europaparlamentet om att beslutet att inkludera kärnkraft i taxonomin inte accepteras av kärnkraftsmotståndarna.

– De tar varje chans de får att driva igenom sin agenda, med målet att EU ska straffa ut alla medlemsländer som är beroende av kärnkraft i sin energimix.

De tar varje chans de får att driva igenom sin agenda.

En konfliktlinje som framförallt är geografisk, enligt Sara Skyttedal.    

– Absolut, det är större chans att en person med hjärtat till höger stödjer en definition av nollemissionsbyggnader som inkluderar kärnkraft, men nationalitet är mer avgörande. Det finns länder som Luxemburg och Österrike där det i princip verkar råda konsensus kring kärnkraftsmotståndet. Men vi har tidigare vunnit kärnkraftsvoteringar i Europaparlamentet, så det borde inte vara en omöjlighet att vinna denna delvotering, säger Sara Skyttedal.

[Fler artiklar i temat]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]