Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd. Foto: Loke Roos
Publicerat 25 november, 2022

Eon sparkas ut från Prisdialogen

Brister i informationen till kunder och för stora prisändringar gör att Eon:s medlemskap i Prisdialogen inte förnyas. Fastighetsägarna Syd är nöjda med beslutet.

Prisdialogen, där närmare 50 fjärrvärmebolag är medlemmar, är en modell för lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. 

Styrelsen för Prisdialogen drar nu tillbaka Eons medlemskap för Malmö och Burlöv avseende 2023. Motiveringen är att Eon ”inte i tillräcklig omfattning svarat upp på kundernas förfrågan om fördjupad information avseende alternativa värmekällor, att transparensen och dialogen avseende kommande prisutveckling brustit samt att avvikelsen från prisändringsmodellens åtagande om prisstabilitet varit alltför stor.”

[ Annons ]

Fastighetsägarna Syd, tillsammans med flera fastighetsbolag i Malmö, lämnade i höstas in ett formellt klagomål till Prisdialogen mot Eon och ett önskemål om att Eon inte skulle beviljas nytt medlemskap. Det gjordes ett omtag i Prisdialogen med Eon, en mycket ovanlig åtgärd, men energibolaget stod ändå fast vid sin höjning på 20 procent.

– Vi tycker att det är bra att Prisdialogen markerar att det inte går att agera på det sätt som Eon har gjort gentemot sina kunder. En höjning på 20 procent på fjärrvärme är varken en rimlig, förutsägbar eller stabil prisändring på fjärrvärme. Det slår så hårt mot företag och privatpersoner i en tid där man verkligen måste se över alla utgifter. Eon har dessutom inte kunnat presentera sakliga argument för en sådan hög höjning, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Att fastighetsbolag nu tittar på alternativa lösningar är ett arbete som pågår hos många av kunderna hos Eon, tror Magnus Hulthe Andersson, och menar att Eon har ett stort ansvar att återskapa förtroendet hos sina kunder under 2023.

– De behöver visa en större kundförståelse, men även skapa transparens, förutsägbarhet och inte använda deras kunder som krockkudde. Om fjärrvärme ska vara en attraktiv produkt så kan och bör inte Eon sätta vilket pris som helst.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]