Publicerat 12 februari, 2021

Entras resultat ökade under fjärde kvartalet och höjd utdelning föreslås

Norska fastighetsbolaget Entra redovisar en vinstökning under fjärde kvartalet och föreslår att utdelningen höjs.

Hyresintäkterna var 590 miljoner norska kronor (595) under kvartalet och nettointäkterna från fastighetsförvaltningen var 362 miljoner norska kronor (384).

Resultatet före skatt var 4 923 miljoner norska kronor (1 040).

I utdelning föreslås 4,90 norska kronor (4,70), varav den senaste halvårsvisa utdelningen föreslås vara 2,50 norska kronor aktien.

Entra påpekar att det varit ett högt tryck på hyresmarknaden under fjärde kvartalet och att Entra omförhandlat och signerat nya kontrakt med årliga intäkter på 256 miljoner norska kronor för 86 000 kvadratmeter, att jämföra med intäkter på 208 miljoner norska kronor för 90 000 kvadratmeter samma period året dessförinnan.

Entra, MNOKQ4-2020Q4-2019Förändring
Resultat före skatt4 9231 040373,4%
Utdelning per aktie, kronor4,904,704,3%

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]