Publicerat 23 april, 2021

Entras hyresintäkter i linje med förväntan, förvaltningsresultatet steg

Norska fastighetsbolaget Entra redovisar hyresintäkter för det första kvartalet som är i linje med förväntan. Förvaltningsresultatet var högre för perioden.

Hyresintäkterna uppgick till 591 miljoner kronor (587), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 592,6.

Driftnettot uppgick till 539 miljoner kronor (545).

Förvaltningsresultatet uppgick till 370 miljoner kronor (357).

Resultatet före skatt var 1 290 miljoner kronor (58), och efter skatt 1 022 miljoner kronor (52).

Det starka resultatet är påverkat av positiva värdeförändringar på 880 miljoner kronor under perioden (-337).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 194 kronor (156).

Under utsikter skriver bolaget bland annat att det räknar med högre krav från kontorshyresgäster om mer flexibilitet framöver.

Det har tidigare varit huggsexa om Entra och de svenska fastighetsbolagen Balder och SBB är storägare med cirka 25 respektive 5 procent av aktierna.

Entra, MkrQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020
Hyresintäkter591592,6-0,3%587
Driftöverskott539545
Förvaltningsresultat370357
Resultat före skatt1 29058
Nettoresultat1 02252
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor194156
Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]