Publicerat 2 december, 2020

Entra ska uppdatera värderingen på fastighetsportföljen

Norska fastighetsbolaget Entra ska i spåren av buden från SBB och Castellum genomföra en ny värdering av sin fastighetsportfölj. Enligt bolaget väntas detta resultera i en uppvärdering, enligt ett pressmeddelande.

”Förändringar och händelser på transaktionsmarknaden som har inträffat sedan den senaste värderingen 31 september 2020 väntas resultera i en högre värdering av fastighetsportföljen och en betydande ökning av bolagets rapporterade substansvärde”, skriver Entra.

Bolaget har gett Akershus Eiendom och Newsec i uppdrag att förbereda värdeuppdateringen av portföljen.

Vad gäller buden uppmanar Entra att aktieägare avstår från att göra något som kan ”skada deras intressen”. Bolaget tänker inom sinom tid att ge svar på buden, uppges det.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]