[ Annons ]

Expansiva Airport City Stockholm har Stora effekter på tillväxt och arbetsmarknad i hela Stockholmsregionen. Det visar en rapport av PricewaterhouseCoopers (PwC) som presenterades på onsdagen.
Publicerat 9 april, 2014

Enorm tillväxt kring Arlanda visar ny rapport

Expansiva Airport City Stockholm har Stora effekter på tillväxt och arbetsmarknad i hela Stockholmsregionen. Det visar en rapport av PricewaterhouseCoopers (PwC) som presenterades på onsdagen.

För varje krona i bruttomarginal inom Airport City Stockholm genereras 5,2 kronor i ekonomin som helhet och för varje jobb som skapas uppskattas att ytterligare 4,7 jobb skapas i ekonomin som helhet. Detta enligt PwC:s internationella arbetsgrupp som på uppdrag av Airport City Stockholm gjort en beräkning av vilket bidrag flygplatsstaden kring Arlanda ger till Stockholmsregionens och Sveriges ekonomi.

[ Annons ]

Enligt rapporten bidrar Airport City Stockholm idag med 82 miljarder i bruttoförädlingsvärde i ekonomin och 115 000 anställningar i Sverige. Av dessa är ca 20 000 direkt anställda inom verksamheterna och 33 000 är indirekta och består av underleverantörer och liknande.
– Många frågar när den stora utvecklingen av Arlanda ska ta fart på riktigt. Men det händer redan. De flesta ser bara det som är närmast E4:an och på själva flygplatsen. Men det mesta händer i området runtomkring flygplasten, säger Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm.

Målet för expansionsplanerna är 50 000 arbetstillfällen till år 2030. Enligt PwC:s uppskattningar skulle Airport City Stockholm då bidra med totalt 286 miljarder kronor i form av bruttoförädlingsvärde.

Men hur rimmar dessa expansionsplaner med att vi måste minska vårt resande om vi ska klara klimatmålen?
– All etablering drivs inte av ett ökat resande. Dels är det många företag som redan reser mycket idag och vill ligga närmare flygplatsen, för att alltså minska sitt totala resande. Sen är det många företag som etablerar sig här för att man vill vara ”där det händer”, säger Kristina Alvendal.

Närhet till internationella flyglinjer är viktigt för huvudkontor och företag med stora inslag av internationell kompetens och för företag med hög andel utlandsaffärer. En expanderande flygplats med närhet till en huvudstad underlättar dessutom för turism, en annan viktig tillväxtfaktor. Gemensamt för de flygplatsstäder som lyckas bäst är:
• Växande flygplatser sett till trafikvolym
• Goda förbindelser till och från flygplatsen, spårbunden och vägar
• Samarbete mellan staten, regionen/kommunen och näringslivet i regionen
Enligt PwC prickar Airport City Stockholm in samtliga. Dessutom menar man att den sammanhållna stadsbyggnadsstrategin för området är viktig för att attrahera nya etableringar.

Per Taube, styrelseordförande Arlandastad Holding, konstaterar att han sitter på ett guldläge.
– För ett par år sedan köpte jag en byggnad med en outlet-butik som jag till en början egentligen inte visste vad jag skulle göra med, berättar Per Taube, styrelseordförande Arlandastad Holding.
Men när han började studera hur expansiva andra flygplatsstäder varit och insåg potentialen.
– Arlanda var bara lite efter. Vi började köpa upp all mark vi kunde kring flygplatsen. Och det var inga större problem, alla ville därifrån, säger Per Taube.
Annat är det nu alltså.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]