[ Annons ]

Publicerat 15 januari, 2021

Enklare hemmaladdning utreds

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning vid hemmet.

Närmare 90 procent av elfordonen laddas vid hemmet eller på jobbet när bilen står parkerad. Men förutsättningarna för hemmaladdning skiljer sig åt mellan olika boendeformer. Det ofta svårare för boende i flerbostadshus, för boende med parkering i en samfällighet eller för dem som parkerar på gatan att få tillgång till laddinfrastruktur än för boende i villa med egen parkering.

Därför har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra möjligheten att skapa en god laddinfrastruktur för alla boendeformer. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Boverket och Lantmäteriet. Det bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

[ Annons ]

– Det ska vara enkelt att ladda elbilar, också för dem som bor i flerbostadshus eller har gatuparkering. Vi ser hinder som ska lösas, säger energiminister Anders Ygeman.

Regeringens uppdrag är brett och syftar till att ge en helhetssyn på de problem som idag föreligger samt att lägga fram skarpa förslag på hur tillgången till laddning kan förbättras.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]