[ Annons ]

Med samordnad prövning och höjda gränsvärden ska det bli enklare att bygga bostäder i bullriga miljöer. Idag fattar regeringen beslut om en ny lagrådsremiss. Läs vårt tema om buller.
Publicerat 20 mars, 2014

Enklare bygga bostäder i bullriga miljöer med ny lag

Med samordnad prövning och höjda gränsvärden ska det bli enklare att bygga bostäder i bullriga miljöer. Idag fattar regeringen beslut om en ny lagrådsremiss. Läs vårt tema om buller.

Idag väntas regeringen fatta beslut om en lagrådsremiss som ska göra det enklare att bygga bostäder i bullriga miljöer.

[ Annons ]

Tidigare har en byggherre kunnat påbörja uppförandet av bostäder men sedan stoppas av Miljöprövningen, om det visat sig att risken för buller blir för stor – även om bygglov beviljats från början. Nu föreslås istället att processen blir enklare och snabbare genom att prövning görs vid ett enda tillfälle.

Bakom remissen ligger fjolårets utredning Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggande.

I utredningen föreslås också en höjning av gränsvärdet för buller från 55 till 65 dB vid fasaden, men att Socialstyrelsens nuvarande riktlinjer för buller inomhus – maximalt 45 dB – ska ligga fast.

Regeringen föreslår att lagstiftningen träder i kraft den 2 januari 2015.

Om de nya reglerna klubbas igenom kan fler bostäder byggas i bullriga områden, till exempel studentbostäder, eftersom endast dessa kan uppföras med bara en sida av lägenheten åt det håll där bullret träffar mot fasaden.

Läs mer i Fastighetstidningen bullertema:

Mer buller men bättre ljudmiljö

Få söker bidrag för att sänka buller

Så får du enkelt bort bullret

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]