Publicerat 2 februari, 2016

Enklare att deklarera byggvaror digitalt

På fredag lanseras den nya digitala byggvarudeklarationen. Tanken är att underlätta processen för både tillverkare och byggherre.

Det är Föreningen för Byggvarudeklarationer (BVD-föreningen) som nu har uppdaterat innehållet och skapat ett helt nytt digitalt format för den nya Byggvarudeklarationen, eBVD 2015.

[ Annons ]

– Genom ett helt nytt digitalt verktyg kommer det att underlätta för både tillverkare att registrera sina produkter och användare genom att de kan söka produkter helt fritt från en samlad plats. Vi hoppas att så många tillverkare som möjligt registrerar miljöinformation om sina produkter enligt det nya standardiserade formatet, säger Monica Björk, VD på Byggmaterialindustrierna.

Byggmaterialindustrierna har tillsammans med Svenska Miljöinstitutet IVL utvecklat det digitala inmatningsverktyget som fungerar som en samlad databas. Tillverkare kan registrera och lagra sina Byggvarudeklarationer i databasen där alla sedan fritt kan söka.

Informationen i Byggvarudeklarationer ligger bland annat till grund för val och dokumentation av byggprodukter ur miljösynpunkt.

– Genom ett grundligt förarbete med medverkande företag och organisationer från hela sektorn har vi nu en ny Byggvarudeklaration som uppfyller behoven av relevant information för användare och möjligheter för tillverkare att deklarera uppgifter, säger Lars Lundberg, ordförande i BVD-föreningen och VD på Saint-Gobain Gyproc.

Den nya eBVD 2015 kommer fortsatt ha fokus på information om det kemiska innehållet. Redovisningen grundar sig både på lagkrav och marknadskrav.

Nytt i eBVD 2015 är att information om byggprodukter kopplat till certifieringssystemen för byggnader, LEED, Breeam och Miljöbyggnad kommer att inkluderas.

Sociala aspekter är också nytt i eBVD. Där anger företag om de har uppförandekod eller riktlinjer för att hantera CSR-frågor (Corporate Social Responsibility). Det kan vara FNs principer om mänskliga rättigheter eller Global Compact, ILOs kärnkonventioner eller att man följer ISO standard 26 000. Som tillverkare förväntas man ha koll på minst ett steg tillbaka i leverantörskedjan och det innefattar krav på närmaste underleverantör på att de t ex har tillfredställande löner, god arbetsmiljö, inte har barnarbete.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]