Bostadsminister Peter Eriksson (MP). Foto: Miljöpartiet.
Publicerat 15 november, 2016

Enklare att bygga om kontor till bostäder

Det ska gå att tillgängliggöra bostäder i befintliga flerbostadshus utan att behöva tillämpa nybyggnadskraven. Detta är innebörden i ett förslag som regeringen lagt fram.

Det ska gå att tillgängliggöra bostäder i befintliga flerbostadshus utan att behöva tillämpa nybyggnadskraven. Detta är innebörden i ett förslag som regeringen lagt fram.

[ Annons ]

Med det något snåriga begreppet återbostadisering hoppas bostadsminister Peter Ericsson kunna få fram åtskilliga nya lägenheter. Vad det handlar om är att lättare kunna ”återbostadisera” utrymmen i flerbostadshus som tidigare fungerat som bostäder men som byggts om till exempelvis kontor. Den promemoria som nu skickas på remiss av regeringen är en del inom ramen för migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen.

– Det byggs rekordmycket i Sverige just nu, men även det befintliga beståndet behöver användas effektivt för att minska bostadsbristen. Det här förslaget kan bidra med flera tusen nya bostäder, och de behövs, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Enligt dagens regler måste tillkommande bostäder uppfylla nybyggnadskraven. Om de nya bestämmelserna i regeringens förslag går igenom behöver tillkommande bostäder i ett flerbostadshus endast uppfylla samma standard som de redan befintliga bostäderna i huset. Det skulle innebära en ändring i plan- och byggförordningen som skulle göra det enklare att göra bostäder av utrymmen som använts i annat syfte utan att behöva till exempel installera hiss eller uppfylla dagens krav på tillgänglighet.

Frågan många ställer sig är om det inte finns en risk att man med återbostadisering skapar en obalans mellan bostäder i relation till arbetsplatser?

– Nej. Det här handlar om att bygga om lokaler som underutnyttjas idag, förklarar Peter Eriksson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]