900 000 fulla badkar med vatten eller 136 miljoner liter vatten – det är den ungefärliga mängd vatten som Gavlegårdens vattenprojekt spar per år. Projektet består av ett antal relativt enkla åtgärder som alla bidrar till en bättre hushållning med vattnet.
Publicerat 14 november, 2014

Enkla grepp sparar 136 miljoner liter vatten om året

900 000 fulla badkar med vatten eller 136 miljoner liter vatten – det är den ungefärliga mängd vatten som Gavlegårdens vattenprojekt spar per år. Projektet består av ett antal relativt enkla åtgärder som alla bidrar till en bättre hushållning med vattnet.

Gavlegårdens vattenprojekt handlar i korthet om att samtliga lägenheter har fått nya strålsamlare på köks- och tvättställsblandare, duscharna har fått både ny slang och duschhandtag som fördelar vattenstrålarna. Alla toaletter har setts över och läckage har åtgärdats.

[ Annons ]

Utöver att minska den totala vattenförbrukningen har miljöbelastningen kunnat sänkas ytterligare, bland annat genom en minskad varmvattenförbrukning.
– Vi är förmodligen unika i landet då vi genomför det här projektet i alla våra fastigheter och det har givit otroliga effekter direkt, säger Håkan Wesström ansvarig för energifrågorna på Gavlegårdarna i sett pressmeddelande.

Att minska vattenförbrukningen är en del i Gavlegårdarnas mål om att spara 20 procent energi fram till 2020.
– Förutom att vi sparar vatten har vi även bytt ut vår olja och direktverkande el till fjärrvärme och biobränsle. Det gör att vi ligger långt fram men för att nå målen har vi mycket jobb kvar, säger Håkan Wesström.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]