[ Annons ]

Idén att binda ihop Linköpings stadskärna med en station i bron över vattnet blev det vinnande förslaget i arkitekttävlingen ”Innerstaden växer över ån”.
Publicerat 5 november, 2013

Enkel och djärv idé vann arkitekttävling i Linköping

Idén att binda ihop Linköpings stadskärna med en station i bron över vattnet blev det vinnande förslaget i arkitekttävlingen ”Innerstaden växer över ån”.

Metro Arkitekter &Rundquist med samarbetspartners vann den stora arkitekttävlingen om ”Innerstaden växer över ån” i Linköping. ”Ett starkt förslag som har en enkel och djärv grundidé att binda ihop stadskärnan med en station i bron över vattnet” skriver juryn.

[ Annons ]

Förslaget från vinnande Metro Arkitekter &Rundquist i samarbete med Sydväst arkitektur och landskap, Buro Happold, Ramböl och Urbanisma bär namnet ”Åstad”. Juryn anser att det vinnande förslaget ger ”… nya urbana rum med möjligheter till goda bostadslägen med attraktiv placering.”

En mycket namnkunnig jury med flera av landets ledande arkitekter har utsett vinnaren bland sex tävlande bidrag.

I dag utgör Stångån på många sätt innerstadens gräns i öster. Syftet med arkitekttävlingen är att innerstaden nu växa ut över ån. Den nya stadsdelen ska bli ett väl fungerande kommunikationsnav och en central och väl integrerad del av staden.

– Vi är mycket nöjda med det vinnande förslaget och med det vinnande teamet. ”Åstad” är ett framtidsinriktat, hållbart samhällsbyggnadsprojekt, som lever upp till alla de kriterier vi ställde. Samtidigt är det inte fastlåst i detaljer. Det går att anpassa, utan att det förlorar sitt uttryck, säger juryns ordförande, kommunalråd Muharrem Demirok (C).

I ”Åstad” finns ett stationsläge som befolkar och aktiverar Stångån. Besökaren får en upplevelse av stadens hjärta och vattenrummet. Stångån omformas från en barriär till ett samlande stadsrum med egen karaktär.

– Nu tar vi ytterligare steg i riktning mot att förverkliga att innerstaden växer över ån. En helt ny stadsdel växer fram kring Linköpings nya station i samband med att Ostlänken förverkligas. Vi bygger inte järnväg, vi bygger framtidens innerstad. Den nya stadsdelen kommer att heta Stångebro, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]