[ Annons ]

Lägre kostnader, bättre miljö och en ökning av bostadsbyggandet. Det hoppas bostadsminister Stefan Attefall att ett nytt förslag från byggkravsutredningen ska leda till.
Publicerat 11 december, 2012

Enhetliga byggregler ska öka bostadsbyggandet

Lägre kostnader, bättre miljö och en ökning av bostadsbyggandet. Det hoppas bostadsminister Stefan Attefall att ett nytt förslag från byggkravsutredningen ska leda till.

På tisdagen överlämnade Byggkravsutredningens särskilde utredare Björn Hedlund det nya betänkandet ”Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler” till civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD).

[ Annons ]

Utredningen föreslår att kommunala särkrav ska förbjudas genom en så kallad stoppbestämmelse i plan- och bygglagen. Det innebär att samma krav på energiförbrukning ska ställas på byggnader oavsett var i landet de uppförs.

Förslaget välkomnas av bostadsministern som ser möjligheter till lägre kostnader, bättre miljö och ett ökat byggande av bostäder.

– Jag är fast besluten att göra allt för att minska byggkostnaderna och öka bostadsbyggandet. Utredningen gör en intressant analys av de höga kostnaderna med olika kommunala tekniska särkrav, säger Stefan Attefall i en kommentar.

Även Fastighetsägarna välkomnar utredningens förslag.

– Vi behöver minska energianvändningen och enskilda kommuners engagemang är lovvärda. Men resultatet av den typ av lokal klimatpolitik som förs på flera håll är att bostadsbyggandet blir dyrare och svårare att åstadkomma. Paradoxalt nog riskerar särkraven därför att göra mer skada än nytta för miljön, då effektiv produktion av energieffektiva bostäder hämmas, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Undersökningar från SCB och KTH visar att kommuners särkrav skapar 10-15 procent högre byggkostnader, motsvarande ca 2 miljarder kronor per år.

Byggkravsutredningen föreslår också att ett råd inrättas för samordning kring krav på energianvändning i bostäder och att länsstyrelserna ges möjlighet att ingripa mot detaljplanebestämmelser som saknar lagstöd. Samtidigt slopas länsstyrelsen som första överklagandeinstans för detaljplaner.

– Förslaget om att korta antalet instanser i överklagandeprocessen är något som Fastighetsägarna verkat för länge och det är bra att det äntligen föreslås. Vi delar bedömningen att byggkostnader kommer att minska och bostadsproduktionen öka när möjligheten till särkrav slopas och överklagandeprocessen förkortas, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]