Publicerat 25 februari, 2021

Engångsposter sänkte Alm Equitys vinst i Q4-kvartalet

Bostadsutvecklaren Alm Equity redovisar en högre omsättning men betydligt lägre vinst under fjärde kvartalet, jämfört med året innan. Engångsposter är boven till det dåliga vinstutfallet. Ingen utdelning föreslås.

Omsättningen steg 2,8 procent till 851 miljoner kronor (828).

Rörelseresultatet blev 42 miljoner kronor (144), med en rörelsemarginal på 4,9 procent (17,4).

Perioden innehöll jämförelsestörande poster på 65 miljoner kronor under affärsområde Projektutveckling. Engångskostnaderna är relaterade till Alm Småa Bostad och relaterar till att
bostadsrättsandelar lagerförts till lägre värden än vad som tidigare antagits. Enligt bolaget kommer delar av effekten att återföras varefter lagret avyttras.

Resultatet före skatt var 39 miljoner kronor (288).

Resultatet efter skatt blev 45 miljoner kronor (306), och per aktie 1,93 kronor (18,79).

Alm Equity, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning8518282,8%
Rörelseresultat42144-70,8%
Rörelsemarginal4,9%17,4%
Resultat före skatt39288-86,5%
Nettoresultat45306-85,3%
Resultat per aktie, kronor1,9318,79-89,7%
Utdelning per aktie, kronor0

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]