[ Annons ]

Publicerat 26 oktober, 2012

Engagera genom att informera

”Parkeringsavgifterna i föreningen behöver höjas. Bostadsrättsföreningens styrelse har på sitt senaste styrelsemöte beslutat att höja parkeringsavgiften med 50 kronor/månad från och med månadsskiftet. Detta grundar sig på de höjda elpriserna som elbolaget aviserat. Med nuvarande pris innebär det att föreningen går back på p-platserna och det är inte bra. Vi har under de senaste åren […]

”Parkeringsavgifterna i föreningen behöver höjas. Bostadsrättsföreningens styrelse har på sitt senaste styrelsemöte beslutat att höja parkeringsavgiften med 50 kronor/månad från och med månadsskiftet. Detta grundar sig på de höjda elpriserna som elbolaget aviserat. Med nuvarande pris innebär det att föreningen går back på p-platserna och det är inte bra.

[ Annons ]

Vi har under de senaste åren haft en väldigt låg hyra för p-platserna och kommer även efter höjningen ha en förhållandevis låg hyra. Är det något ni undrar över så är ni välkomna att kontakta ordföranden i föreningen.”

Det kan te sig självklart att det är så här höjningen ska meddelas. Men tyvärr görs det alltför sällan. Ofta blir det bara ett meddelande ”Från och med månadsskiftet höjs avgiften.”(Punkt). Eller i värsta fall blir det bara som en post på avgiftsavin. Men det kostar så lite att ge en liten förklaring om vad som ligger bakom ett beslut. Att ha en bra kommunikation/dialog med sina medlemmar är A och O för en väl fungerande förening. Transparens och insyn brukar vara den bästa medicinen för att skapa delaktighet och förståelse.

Det kostar så lite att ge en liten förklaring om vad som ligger bakom ett beslut.”

Förutsättningarna för att kunna ha en bra kommunikation har under de senaste åren förändrats radikalt, förhoppningsvis förbättrats. Förr använde vi oss av anslag i trapphus eller lapp i brevlådan för att informera om vad som är på gång i föreningen.

Detta är givetvis fortfarande gångbart, men fler och fler bostadsrättsföreningar utökar sina informationskanaler. Det är hemsidor, Facebooksidor, lokal-TV, SMS-tjänster, Twitter med mera. Ju fler kanaler som man kan kommunicera igenom, desto större chans att informationen verkligen går fram till alla medlemmar.

Jag har själv bott i en bostadsrättsförening där vi jobbade väldigt aktivt med att medlemmarna skulle vara informerade om vad som hände i föreningen, det handlade om både stort och smått. I början tyckte medlemmarna att det blev mycket information, men efter ett tag insåg de varför de fick information. Att de som medlemmar har ett ansvar för föreningen och ska då också känna till vad som händer. Inte att en gång om året gå på föreningsstämman och ta del av vad som hänt föregående år.

Att hålla medlemmarna informerade innebär på sikt också att medlemmarna känner större delaktighet, vilket resulterar i att fler medlemmar kommer på förenings-
stämman och andra medlemsaktiviteter.

I vår förening gjorde vi som så att när någon ny medlem flyttade in, så brukade ett par av oss i styrelsen gå dit efter några dagar och lämna en välkomstblomma, samt en informationspärm om föreningen. Vissa gånger hade den nya medlemmen tid att följa med på en rundtur, så vi kunde visa var tvättstuga, solariet, vicevärdskontor med mera var beläget. I informationspärmen fanns en karta över föreningen med detta uppmärkt.

När man jobbar med medlemsinformation, så finns det enligt mig ett par frågor som man som styrelse ska ställa sig:
• Varför vill vi kommunicera med våra medlemmar?
• Vad vinner vi på att ha en bra kommunikation?
• På vilket sätt vill vi ha feedback från medlemmarna?
• Vilken information är viktigast för medlemmarna att få?

NÄR NI SVARAT på dessa frågor så är det bara att köra igång. Det är givetvis lämpligt att ni känner att ni har en plan för detta och inte bara skriver för skrivandets skull.
Det finns idag redan många föreningar som jobbar på ett bra sätt med medlemsinformation. Surfa runt och sök efter bostadsrättsföreningar på nätet, så kommer ni att få många olika uppslag på hur ni kan göra i just er förening.

Per Rydell, ombudsman Fastighetsägarna MittNord per.rydell@mittnord.fastighetsagarna.se.

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]