Rudolf Antoni, tf vd Fastighetsägarna GFR.
Publicerat 20 december, 2016

Engagemang för staden tänder ett ljus i mörkret

Stadsutveckling är så mycket mer än julbelysning och butikskluster, skriver Rudolf Antoni i sin senaste krönika. Inför julen vill han påminna oss alla om att även livet mellan husen är viktigt.

På många sätt är december en tid på året som går i kommersialismens tecken. Julklappar ska köpas, kalenderluckor ska öppnas, det är julbord, luciamingel och Black Friday. Samtidigt ska såväl hem som gator och skyltfönster pyntas med ljus, glitter och julkänsla och vi förbereder

[ Annons ]

oss för den stora festen den 24:e. Men det är inte alla som får ta del av denna värme
och glädje. För de som har svårt att få ihop till julmat och julklappar till sina barn är det istället en tid på året då dessa svårigheter blir särskilt tydliga.

För de som har flytt från krigsdrabbade hemländer och förlorat nära och kära blir ensamheten stor. För de som är hemlösa och kanske sover i en bil eller under en bro är det bara att konstatera att nätterna blir allt längre och kallare. Därför är detta också en tid på året då det är särskilt viktigt att vi tänker på våra medmänniskor. För vad är egentligen en stad om inte en samling människor som har bestämt sig för att det är bättre att leva tillsammans än var och en för sig? Vi delar samma gator, samma luft och på sätt och vis samma förutsättningar.

Jag vill därför uppmana så många företag som möjligt att engagera sig i stadens sociala utveckling.

Vi har nämligen valt den här platsen, vår stad, och måste därför bidra till att göra den så trygg, attraktiv och framgångsrik som möjligt. När vi talar om utsatthet, fattigdom och segregation så talar vi därför inte om isolerade fenomen utan vi talar om livet i vår stad där alla är delar av helheten.

I detta sammanhang är fastighetsbranschens inställning och insatser av särskild betydelse. Vår verksamhet, att leverera arbetsplatser, handelsplatser, mötesplatser och bostäder är tätt sammanvävd med stadens utveckling och invånarnas liv. Värdet av fastighetsinvesteringar är avhängigt av en attraktiv och väl fungerande plats.

Listat

VÄRDEFULLT
Vår nya rapport visar att utveckling av innerstaden ger bättre samhällsekonomisk effekt än att bygga en köplada på åkern.

TROR PÅ TOMTEN
Hyresgästföreningen basunerar ut att hyressättningssystemet fungerar trots bevis om motsatsen. Än värre är att politiker väljer att tro på dem.

NYÅRSLÖFTE
2017 ska jag #ökarörligheten. Motion för mig och arbete för mer rörlighet på bostadsmarknaden.

Ett tjusigt skyltfönster har inte önskad effekt om någon sover på gatan utanför. Jag pratar mycket om ”livet mellan husen” och vill här påminna om att stadsutveckling inte bara handlar om julbelysning och butikskluster, utan om allt liv mellan husen. Det är därför glädjande att många fastighetsföretag engagerar sig. De gör stora insatser exempelvis genom sociala kontrakt, jobbträning för nyanlända, lokaler för läxläsning och sponsring av ungdomsverksamhet.

Att bidra till ett bättre samhälle genom den här typen av engagemang ses av allt fler som en ren investering. Jag vill därför uppmana så många företag som möjligt att engagera sig i stadens sociala utveckling. Det är inte bara samhällsnytta, det är inte bara välgörenhet, det är också en investering i staden där dina fastigheter står och i människorna som fyller dem med liv och värde.

Rudolf Antoni
Vice VD och utvecklingschef Fastighetsägarna GFR

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]