Tim Isaksson, klimatstrateg och Chief Behavior Officer på Nudgd, Helen Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen och Fredrik Karlsson, energieffektiviseringsexpert på Sweco Sverige.
Publicerat 27 februari, 2024

Energispartips i kristid

Ökande energikostnader ger bra pay off på effektiviseringsåtgärder. Men samtidigt har många svårt att finansiera större investeringar.

Vi bad tre energiexperter om tips som ger bra effekt till en låg kostnad.

De levererade varsin diger åtgärdslista.

[ Annons ]

Tim Isaksson, klimatstrateg och Chief Behavior Officer på Nudgd.

”Använd social motivation! ”

 • Uppmuntra de boende att skaffa en app som tipsar om när elen är billig eller dyr. Eller bygg in ett nudging-lager i er egen boendeapp. Det finns färdiga API:er, exempelvis Smart Nudges.
 • Använd social motivation! Boende kan jämföra sin förbrukning via appar, mina sidor eller e-post.
 • Räkna per år. Visa en enkel beräkning på till exempel faktura som synliggör att några hundra i månaden faktiskt kan motsvara betydligt roligare saker att lägga pengarna på.
 • Uppmuntra att boka in kostnadsfria besök med kommunens energirågivare. Att få uttala sina intentioner högt till en vänlig rådgivare leder undermedvetet till att man lättare går från tanke till handling.

Tim Isaksson, klimatstrateg och Chief Behavior Officer på Nudgd


Helen Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen.

”Se om tvättiderna kan förskjutas”

 • Att se över klimatskalet kan visserligen kräva större investeringar. Men om det är dåligt så spelar det mindre roll hur mycket annat du gör.
 • Se till att tekniska system i byggnaden är uppkopplade och har en standardiserad kommunikationsstruktur. Fastighetsautomationssystemet bör kunna hantera inomhusparametrar som koldioxidhalt, temperatur och värmekomfort, relativ luftfuktighet, dagsljusnivå, och luftväxlingsfrekvens.
 • Injustera värmen. Sänkt medeltemperatur minskar energianvändningen för uppvärmning betydligt.       
 • Kontrollera att temperaturgivare inte störs av sol och regn. De ska inte heller sitta nära avluftsventiler där det strömmar ut varm luft.
 • Kontrollera temperatur- och tryckgivare för ventilationssystemet och givare för värmesystemet i undercentralen.
 • Är tvättmaskiner kopplade till varmvatten, utvärdera om tvätttiderna kan förskjutas för att minska effekttopparna.
 • Gamla lampor och lysrör kan bytas ut till LED med styrning som ser till att belysningen inte används i onödan.

Helen Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen.


Fredrik Karlsson, energieffektiviseringsexpert på Sweco Sverige.

”Försök få hyresgästerna att använda lagom med varmvatten”

 • Se till att tätlister på fönster är täta mot drag. Men sätt inte igen luftintag.
 • Se över tappvarmvattenanvändningen. Försök få hyresgäster att använda lagom med varmvatten.
 • Kontrollera elslingor i trappor och stuprör så de inte drar el när det inte är frysrisk.
 • Tryckstyr fläktar så de går med lite lägre tryck när det är kallt utomhus.
 • Anpassa drifttider på ventilation i lokaler så den inte går på full fart när ingen är där.
 • Granska el- och värmebehov kopplat till utetemperatur och variationer över dygnen för att finna onormalt energiuttag. Ofta erbjuder energibolagen möjlighet till uppföljning på timnivå.
 • Byt ut fläktar som drivs med rem mot fläktar monterade direkt på motorn.
 • Se över temperaturinställningar i värmesystem och kontrollera andra driftparametrar i styrsystemen. Speciellt om något har justerats i fastigheten sedan systemet trimmades in första gången.

Fredrik Karlsson, energieffektiviseringsexpert på Sweco Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]