[ Annons ]

Sverige kommer inte att uppnå Riksdagens miljömål om inte stimulansåtgärder riktas mot energirenovering i det äldre bostadsbeståndet. Det säger Riksbyggen och Byggnads i ett gemensamt uttalande. De menar att en satsning på energirenoveringen skulle kunna ge upp mot 30 000 arbetstillfällen.
Publicerat 4 april, 2013

Energirenoveringar kan ge 30 000 nya arbetstillfällen

Sverige kommer inte att uppnå Riksdagens miljömål om inte stimulansåtgärder riktas mot energirenovering i det äldre bostadsbeståndet. Det säger Riksbyggen och Byggnads i ett gemensamt uttalande. De menar att en satsning på energirenoveringen skulle kunna ge upp mot 30 000 arbetstillfällen.

Byggnaders energianvändning ska minska med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050 enligt riksdagens miljömål. För att uppnå målen krävs det nu stora investeringar. 50 000 lägenheter behöver renoveras varje år och det innebär en investeringskostnad på mellan 25 till 50 miljarder per år.

[ Annons ]

– Arbetslösheten ökar och vi har med energirenoveringar en unik chans att skapa 30 000 nya arbetstillfällen samtidigt som vi sänker de framtida energikostnaderna. Det är en nödvändig investering i Sveriges framtid. Ett sådant samhällsprojekt klarar inte marknaden själv utan det krävs politiska initiativ och ansvarstagande, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

I uttalandet från Riksbyggen och Byggnads beräknar de att 1 875 000 lägenheter behöver renoveras innan 2050. De menar att politiska initiativ är ett måste för att skapa möjligheter för de nödvändiga energieffektivseringarna. Bland annat föreslår de att man kan använda sig av energisparlån enligt tysk modell.

– Ett långsiktigt hållbart samhälle förutsätter minskad energianvändning men också social hållbarhet med bra boendemiljö och förbättrad tillgänglighet. Att lyfta bostadsbeståndet ger positiva effekter för klimatet, sysselsättningen och boendemiljön. Många av våra bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare inser det, men det är nödvändigt med olika former av stimulansåtgärder eftersom det med dagens förutsättningar inte är möjligt att fullt ut finansiera nödvändiga åtgärder, säger Leif Linde, vd Riksbyggen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]