[ Annons ]

I den planerade klimatneutrala cementfabriken i Slite är tanken att använda CCS-teknik för att fånga in och lagra koldioxid. Illustration: Cementa
Publicerat 3 juni, 2021

Energimyndigheten stöttar förstudie om cementfabrik

Energimyndigheten har beslutat att ge stöd på 12,7 miljoner kronor till Cementa för att utreda förutsättningarna för en koldioxidneutral cementfabrik i Slite 2030.

Cementa satsar stort på att utveckla världens första klimatneutrala cementproduktion i fabriken i Slite på Gotland och har startat en förstudie för att kartlägga förutsättningarna. Nu har Energimyndigheten tagit ett beslut att delfinansiera förstudien och bidrar med 12,7 miljoner.

– Resultatet kommer att bli ett viktigt underlag i förverkligandet av en CCS-anläggning vid Slitefabriken och därmed ett viktigt steg för att Sverige ska minska klimatpåverkan från industrin, säger Klara Helstad, enhetschef hållbar industri vid Energimyndigheten.

[ Annons ]

Stödet till Cementa är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp. Förstudien som Energimyndigheten delfinansierar, ska vara klar i slutet av 2021, och går ut på att identifiera alla delar som måste finnas på plats för att CCS-anläggningen ska kunna tas i drift 2030.  

Klara Helstad, enhetschef hållbar energi, Energimyndigheten

Studien kommer att kartlägga bland annat val av tekniklösning, finansieringsbehov samt förutsättningar för transport- och lagringsmöjlighet för koldioxiden i Norge. Den kommer även att ge fördjupade kunskaper om energibalanser och elbehov till anläggningen.

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa och Cementa, välkomnar beslutet från Energimyndigheten.

– Det känns oerhört angeläget att vi nu lägger grunden till att få världens första klimatneutrala cementtillverkning på plats i Slite till 2030. Att Energimyndigheten stöttar oss i denna satsning betyder att vi kan accelerera arbetet väsentligt, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa och Cementa.

Cementindustrin står för ungefär 7 procent av de samlade globala koldioxidutsläppen. CCS-lösningar (carbon capture and storage), där koldioxid fångas in och transporteras till en permanent lagringsplats flera kilometer ner i berggrunden, kan bidra till minskade utsläpp.  Det är denna teknik som cementfabriken i Slite på Gotland ska nyttja för att fånga in 1,8 miljoner ton koldioxid årligen. Läs me

Stora delar av utsläppen från cementtillverkning avges när kalkstenen hettas upp till höga temperaturer och omvandlas till klinker. Fabriken i Slite står för cirka tre procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Med hjälp av koldioxidinfångning och lagring av koldioxid (CCS) kan de fossila koldioxidutsläppen vid anläggningen i Slite minskas med 1,5 miljoner ton per år.

Läs mer om Cementas satsning på en klimatneutral cementfabrik i Slite på Gotland här: https://fastighetstidningen.se/sverige-kan-bli-varldsledande-pa-klimatneutral-cementproduktion/

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]