Energimyndigheten kommer under 2014 satsa pengar på miljöstudier som är direkt kopplade till investeringar i energieffektivisering av fastigheter och byggnader. Syftet är att utreda hur sökande kan använda energitjänster vid en investering för att åstadkomma en specifik effektivisering.
Publicerat 17 januari, 2014

Energimyndigheten satsar på effektivisering av fastigheter

Energimyndigheten kommer under 2014 satsa pengar på miljöstudier som är direkt kopplade till investeringar i energieffektivisering av fastigheter och byggnader. Syftet är att utreda hur sökande kan använda energitjänster vid en investering för att åstadkomma en specifik effektivisering.

Trots att det idag finns både kartläggningar och utredningar om hur energianvändningen och miljöbelastningen kan minska så är det få konkreta energieffektiviseringsåtgärder som genomförs. Ett av Energimyndighetens uppdrag är att bidra till att energi används så effektivt som möjligt. Därför satsar myndigheten nu pengar på miljöstudier som fokuserar på energieffektivisering i fastigheter.

[ Annons ]

Målet med utlysningen är inte att skapa nya tekniska lösningar utan att skapa goda förutsättningar för att realisera konkreta energieffektiviseringsåtgärder hos fastighetsägaren som får stödet.

Läs mer om utlysningen här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]