[ Annons ]

Foto: Energimyndigheten.
Publicerat 18 februari, 2021

Energimyndigheten blir ansvarig för laddstationsdata

Energimyndigheten tar över ansvaret för Sveriges laddstationsdata. Detta för att underlätta för användare laddbara fordon och ägare av laddstationer.

Det är den svenska delen av den nordiska databasen överladdstationer, Nobil, som Energimyndigheten nu tar över. Därmed får man även ansvar för att uppdaterad och korrekt data finns tillgänglig gratis för den som vill utveckla en karttjänst eller en reseplanerare. 

Man kommer göra det möjligt att registrera nya laddstationer via Energimyndighetens webbplats.

[ Annons ]

– Att vi tar över den svenska datan i Nobil är ett viktigt arbete som i förlängningen kommer att bidra till en snabbare omställning av transportsektorn. Dessutom kan vi stärka samarbetet kring frågor som rör laddinfrastruktur med Norge och de andra nordiska länderna framöver, säger David Mowitz, handläggare på Energimyndigheten.

Bakgrunden till att Energimyndigheten tar över databasen är ett regeringsuppdrag med utgångspunkt i projektet ”Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet”, som har initierats och finansierats av Nordiska Ministerrådet.

Projektet är bland annat tänkt att vidareutveckla Nobil och att integrera information om flera nordiska länders laddstationer. Nobil är en statlig norsk databas och genom samarbetet blev det naturligt att länderna representeras av statliga aktörer. Energimyndigheten tar därmed över arbetet från intresseorganisationen PowerCircle som tidigare tagit hand om svensk data.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]