[ Annons ]

Rikard Silverfur, Fastighetsägarnas miljö- och hållbarhetschef, säger att frivalet ger möjligheter till effektivisering och miljövinster för deras medlemmar. Foto: Magnus Glans.
Publicerat 10 november, 2021

Energieffektiviseringen måste bli bättre för att klara klimatmålen

Den nya studien Grön logik visar att energieffektivisering kan bespara det svenska samhället 800 miljarder kronor fram till år 2045. Men då krävs det att beslutsfattarna snabbar upp processen, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Energieffektiviserande investeringar skapar bättre förutsättning för att bygga ut den förnybara energiproduktionen, och är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet på en 50 procent effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005.

Men det går alldeles för långsamt, menar Rikard Silverfur.

[ Annons ]

– Vi tycker inte att beslutsfattarna har fokuserat tillräckligt, och ser inga konkreta strategier eller kommissioner eller överenskommelser om hur det här ska uppnås. Detta trots att det inte finns några politiska motsättningar – att energieffektivisera är ju egentligen win win.

Det är också bättre att använda den energi som redan producerats på ett mer effektivs sätt än att fokusera på att bygga ut energisystemet. Men trots den stora nytta som fastighetsbranschen kan bidra med i klimatomställningen så har svenska beslutsfattare inte lagt tillräckligt fokus på energieffektivisering, anser Rikard Silverfur.

– Det är små satsningar som görs, men inget långsiktigt. De måste ta ett större grepp och främja och stimulera energieffektiviseringen bättre.

Organisationerna vill nu att både Energimyndighetens arbete för energieffektivisering och Boverkets nya Informationscentrum för Energieffektivisering ska få ett tydligt uppdrag att samverka med och ta in kunskap från näringslivet, stödja olika sektorers arbete och följa upp den sektorsövergripande utvecklingen i sin helhet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]