[ Annons ]

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 7 oktober, 2019

Enbart tuffare tag mot svarthandel räcker inte

Även om svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning egentligen är symptom på en dysfunktionell bostadsmarknad så var den lagskärpning som nu är på plats nödvändig. Men det är långt ifrån tillräckligt skriver Reinhold Lennebo i sin ledare.

Den 1 oktober började nya tuffare regler att gälla som ska sätta stopp för handel med svarta hyreskontrakt och otillåten uthyrning av hyresrätter i andra hand till ockerhyror. Det blir brottsligt att bryta mot reglerna och straffet är böter eller fängelse. De nya reglerna är en viktig del av Fastighetsägarnas långsiktiga påverkansarbete som nu gett resultat.

[ Annons ]

Vi på fastighetsägarna var tidigt ute med att peka på hur omfattande svarthandeln med hyreskontrakt är och vilka problem det medför. Redan 2006 gav vi ut en rapport som visade att enbart svarthandel med hyreslägenheter i Stockholm omsatte miljardbelopp. Sedan dess har problemen ökat kraftigt.

Under de senaste åren har den organiserade brottsligheten klivit in och etablerat en helt ny typ av svarthandel som bedrivs över hela landet och omsätter miljardbelopp. Snabb befolkningstillväxt och en växande grupp människor som står utanför bostadsmarknaden, flera av dem med svag förankring i det svenska samhället, har skapat behov som skrupelfria aktörer kan kapitalisera på. Det handlar om uthyrning av så kallade madrassplatser och handel med andra- och tredjehandskontrakt.

REINHOLD X 3

Störst
Tyska Vonovia tar ett stort steg på hyresbostadsmarknaden med köpet av Hembla och blir störst med 38 000 lägenheter.

Januariavtalet
Det är dessvärre ingen hög fart i det som gäller bostadsmarknaden.

Höst
Men fortfarande fina morgondopp i Årstaviken, om än svalare.

Efter att fastighetsägarna återkommande uppmärksammat frågan tillsattes en statlig utredning 2017 där Fastighetsägarna deltog. När utredningen i slutet av 2017 lade fram sina förslag uppfattades de av många som långtgående och bitvis kontroversiella. Att Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta gemensamt står bakom den skärpta lagstiftningen illustrerar tydligt situationens allvar och vikten av skärpta regler.

De som drabbas hårdast av den omfattande svarthandeln är oftast de som står allra längst från den ordinarie bostadsmarknaden och saknar andra alternativ. Här missbrukar den organiserade brottsligheten inneboendereglerna och hyr till exempel ut så kallade madrassplatser i lägenheter där man får betala per madrass. Flera familjer kan bo tillsammans och det gör trångboddheten extrem. I ett av de värsta exemplen hade över 50 personer inhysts på madrasser i en enda lägenhet.

 I ett av de värsta exemplen hade över 50 personer inhysts på madrasser i en enda lägenhet.

Det är bra att vi nu får en kraftfullare lagstiftning på plats för att motverka svarthandel, skenbyten och otillåten andrahandsuthyrning. Förhoppningsvis kan detta leda till att fler hyreslägenheter kan förmedlas till personer som står i bostadskö, och därigenom bidra till rättvisare villkor och tryggare boendeförhållanden.

Svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning är symptom på en illa fungerade bostadsmarknad och för att skapa en fungerande bostadsmarknad behövs naturligtvis ytterligare reformer. Men vi kan inte acceptera att kriminella skor sig på utsatta människors desperation. Det är därför det är så viktigt att vi fått de nya reglerna på plats, men det räcker inte.

När de nya reglerna börjar tillämpas kommer vi få se att allt fler lägenhetskontrakt sägs upp och att de som är olovligt inneboende på madrassplatser eller bor utan tillstånd i andra eller tredje hand måste lämna sina otrygga boenden.

Att trygga boendet för denna grupp är samhällets uppgift, inte den organiserade brottlighetens eller andra samvetslösa aktörers. Social bostadspolitik måste vara som starkast för dem som behöver den mest. I dag blir de svagaste utnyttjade på bostadsmarknaden. Så kan vi inte ha det.

Reinhold Lennebo,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]