Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 28 juni, 2018

Enbart liststege duger inte

En liststege som utrymningsväg vid brand räcker inte menar läns- och kammarrätten i ett ärende i Göteborg. Samma krav kan nu komma att ställas på fler fastighetsägare.

Enligt PBL ska det finnas två utrymningsvägar vid brand i en bostadsfastighet. I hus med upp till åtta våningar är normalt trapphuset den ena utrymningsvägen – den andra en balkong eller ett fönster som ska kunna nås med stegutrustning och brandstege.

[ Annons ]

I en bostadsrättsförening i Göteborg konstaterade räddningstjänsten att man endast kan nå lägenheterna på innergården via en entré i trapphuset. Huset har en  liststege (utfällbar fasadstege) men räddningstjänsten anser att det krävs både kunskap och fysisk styrka för att klara av att fälla ut en stegen som dessutom kan frysa fast vintertid. Enligt räddningstjänsten krävs det en brandtrappa för att säkerhetskravet ska vara uppfyllt.

– Enbart här i Göteborg har vi hittat 210 fastigheter som inte uppfyller kravet på två utrymningsvägar, säger Marcus Örnroth på räddningstjänsten i Storgöteborg. Det finns troligtvis fler.

Föreningen överklagade räddningstjänstens åläggande, man ansåg att det blev dyrt samt att det skulle förfula fastigheten. När ärende prövades första gången av länsstyrelsen hävdes föreläggandet. Men ärendet drevs vidare till förvaltningsrätten som fastställde räddningstjänstens föreläggande. Domen överklagades sedan till kammarrätten och därefter till förvaltningsrätten. Bägge domstolarna bedömde räddningstjänstens krav som rimligt.

– Domen sammanfattar fastighetsägarens ansvar. Föreningen är, liksom alla fastighetsägare, skyldig att se till att det finns två utrymningsvägar från en lägenhet som är lättillgänglig, enkel, säker att använda och fungerar under alla förhållanden, säger Jörn Liljeström advokat på Creo Advokater.

I det aktuella fallet är domen överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen. Men under tiden gäller räddningstjänstens åläggande. Uppstår det en brand medan föreningen väntar på att domstolen ska ta upp ärendet kan de hamna i en besvärlig situation, såvida det inte görs någon form av åtgärder för att öka brandsäkerheten.

– Ansvaret för brandsäkerheten kvarstår, säger Jörn Liljeström. Om man inte fullgör sina skyldigheter som fastighetsägare och någon till därav dör eller skadas kan fastighetsägaren hållas personligen ansvarig. Det gäller såväl skadeståndsansvar som straffrättsligt ansvar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]