[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 25 maj, 2021

Enat krav om reformerat strandskydd

De förslag som lagts fram om ett förändrat strandskydd är inte tillräckliga. Det skriver företrädare för kommuner, fastighetsägare och näringsliv i ett gemensamt debattinlägg.

Remisstiden för den statliga översynen av strandskyddet gick nyligen ut. Även om betänkandet från utredningen har bra förslag för att göra det enklare att bygga och utveckla verksamheter, så medför det inte den förändring i grunden som regeringen utlovade. Det menar företrädare för Fastighetsägarna Sverige, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Företagarna i en gemensam debattartikel i Dagens Industri. Där skriver man:

”Strandskyddet har blivit ett hinder för samhällsutvecklingen. Det behöver göras om i grunden för att spegla allmänhetens förväntningar och för att ge skydd där det faktiskt behövs.”

[ Annons ]

Företrädarna refererar till den enkät som SKR genomförde 2019. Där uppger nio av tio kommuner att strandskyddet hindrar nybyggnation.

Ett av kranen som framförs är att regelverket ska ta större hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]