Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 29 maj, 2017

”En utredning som degraderar hyresrätten”

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, är ytterst bekymrad över vad Hyresgästutredningens förslag kring hyresgästinflytande vid renoveringar kan leda till.

Efter två framflyttningar presenterade regeringens utredare Agneta Börjesson (MP) Hyresgästutredningens betänkande den 25 april. Jag har medverkat som expert i utredningen och är ytterst bekymrad över vad förslagen kring hyresgästinflytande vid renoveringar kan leda till. Hyresgästutredningen är för bostadsföretag vad Ilmar Reepalus välfärdsutredning är för privata bolag inom vård, skola och omsorg.

[ Annons ]

I utredningen föreslår Agneta Börjesson bland annat att hyresgäster ska ges utökade möjligheter att påverka omfattning och utformning av renoveringar genom ett indirekt lagkrav på så kallade samråd. För genomgripande åtgärder blir det i praktiken nödvändigt att erbjuda olika ombyggnadsalternativ.

Syftet är naturligtvis gott, att värna konsumenttryggheten. Betänkandets titel blev följdriktigt ”Stärkt ställning för hyresgäster”. Men då går det inte att lägga fram förslag som sänker den generella standarden i det hyrda bostadsbeståndet, hämmar byggandet av nya hyresrätter och allmänt minskar intresset för långsiktigt ägande och förvaltning av hyresfastigheter.

Att utredaren hamnar så fel kan härledas till den grundläggande principfrågan. Fastighetsägares ansvar för husets tekniska livslängd och att lägenheterna erbjuder en standard som tilltalar både befintliga och framtida hyresgäster kvarstår.

MARTIN x 3

EFTERFRÅGAN

Oron för att politiker i byggboomseuforin glömmer att efterfrågan avgör vad som kan byggas, var och när.

BEHOV

Jag har landat. Vi behöver utveckla social housing på svenska.

VÅR

Mars, april, maj. Vilken utredning avskaffade den ordningen?

Men med förslagen kringskärs ytterligare fastighetsägarens möjligheter att underhålla och utveckla fastigheterna som denne finner nödvändigt och önskvärt. Fortfarande en proportionerlig inskränkning, menar utredaren. En underskattning av äganderättens betydelse för långsiktigt ansvarsfull näringsverksamhet, menar jag.

Ytterst riskerar vi att hamna i en situation där de boende med lägst betalningsvilja bestämmer standarden för alla hyresgäster, såväl befintliga som kommande. Det leder successivt till en sjunkande boendestandard i hyreslägenheter, samtidigt som de som äger sitt boende fortsätter att ha både frihet och ekonomiskt stöd för att modernisera sina hem. Det går stick i stäv med de bostadspolitiska ambitionerna om världens bästa boendestandard. Och det är ett recept för ökad boendesegregation.

Nödvändiga renoveringar och underhåll kommer att skjutas upp eller inte genomföras alls, särskilt i ekonomiskt utsatta områden.

Men det är inte bara den generella standarden som påverkas av utredningens förslag. De oberoende konsulter som utredningen vände sig till för en konsekvensanalys redovisade flera skäl att vara återhållsam med förslagen. Nödvändiga renoveringar och underhåll kommer att skjutas upp eller inte genomföras alls, särskilt i ekonomiskt utsatta områden. Fastighetsvärden sjunker och osäkerheten kring framtida avkastning tilltar, vilket gör det mindre attraktivt att äga och förvalta hyreslägenheter. Nyproduktionen riskerar att minska,
i motsats till kostnaderna för de renoveringar som trots allt kommer att genomföras.

Utredningens förslag är en dubbelstöt mot hyresrättens framtid. Om hyreslagen ändras så som utredaren vill är jag rädd att andelen hyresrätter sjunker ytterligare och att hyresrätter upplevs som mindre attraktiva att både investera och att bo i. Hur det skulle stärka hyresgästernas ställning förblir en gåta.

 

Martin Lindvall,
Samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]