[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 23 november, 2021

En utmaning i det normala

Även om samma regelverk som innan gäller kan upphävda restriktioner bli en stor utmaning.

Under pandemin har det blivit tydligt att distansarbete har sina för- och nackdelar. Mycket tyder på att platsen där vi utför arbete i framtiden kommer att variera och att arbetslivet blir än mer flexibelt. Nu när restriktionerna om distansarbete lyftes den 29 september behöver arbetsgivare ställa sig frågan om hur de ska hantera framtiden. Vad bör arbetsgivare och medarbetare tänka på framöver när det gäller arbetsmiljö, skyldigheter och rättigheter, mötesplanering med mera?

I detta ”nya normala” gäller i princip samma regelverk som innan pandemin men nu behöver en analys göras vid varje enskild arbetsplats för vad som har fungerat och inte fungerat med distansarbetet och hur arbetet ska organiseras framöver. Det ställer högre krav på tydlig kommunikation och avstämningar mellan chef och medarbetare samt samverkan mellan arbetsgivare och fackliga ombud.

[ Annons ]

Utgångspunkten är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, vilket – precis som innan pandemin – bland annat innebär att det är arbetsgivaren som bestämmer var arbetet ska utföras. I och med att pandemirestriktionerna nu hävs kan arbetsgivaren besluta att de anställda återigen ska utgå ifrån kontoret, om inte något särskilt har avtalats om ny distansplacering för arbetet. Hur riktlinjerna för arbetsplatsen nu ska se ut bör dock analyseras noga och samverkas fram med de anställda för bästa resultat, då det nya flexibla sättet att arbeta har inneburit såväl fördelar som utmaningar. 

Inför återgången behöver frågor kring arbetsmiljön diskuteras, till exempel hur återgången ska gå till, vid vilka tillfällen det är kontoret som ska vara arbetsplatsen, om och när arbetet kan ske på distans, hur kundkontakter ska se ut, vilka möten som enbart ska vara fysiska respektive digitala och när det går bra med hybridmöten. Inte minst behöver det analyseras hur ojämlikheten i ett hybridmöte, där vissa är på plats och vissa inte är det, ska hanteras. Det är viktigt att det skapas skriftliga rutiner och policyer kring det nya sättet att arbeta.

Ovanstående frågor behöver behandlas i en riskbedömning tillsammans med skyddsombud. I arbetet med riskbedömningen; ta hjälp av sakkunniga såsom företagshälsovård vid behov. Arbetsmiljöverket och Prevent har tagit fram checklistor kring arbetsmiljöarbetet för att hantera detta nya normala, något som kan vara till stor hjälp för att komma fram till hur just er arbetsplats framtida arbetssätt ska se ut.  

Karl Engman
Förhandlare/rådgivare Fastigo

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]