”En social bostadspolitik måste få kosta”

Höjda bostadsbidrag och fler som kan söka detta stöd. En bostadspeng för att öppna fler dörrar till en egen bostad. Ökat antal sociala kontrakt hos kommunerna. Det är i huvuddrag förslagen som idag Fastighetsägarna presenterar för att få en bättre social bostadspolitik.