[ Annons ]

Publicerat 23 oktober, 2013

Linköping: En procent fler per år ger tillväxt

Befolkningen i Linköpings kommun ökar med cirka en procent per år. Det borgar för en fortsatt stabil fastighetsmarknad för såväl bostäder som kontor.

 

[ Annons ]

Näringsliv
Linköpings näringsliv förknippas mycket med SAAB och Ericsson, men största arbetsgivare är Linköpings kommun. I augusti 2013 var den totala arbetslösheten 8,2 procent av den registrerade arbetskraften, vilket är lägre än motsvarande siffra för Östergötlands län på 9,8 procent och hela riket på 8,5 procent.

Bostäder
Befolkningsökningen de senaste åren är 1 procent per år. Kommunen prognostiserar en fortsatt stabil ökning med 0,9 procent årligen under perioden 2013–2022. Det är därför stor efterfrågan på bostäder och låga vakanser. Sedan 2000 har nyproduktionen uppgått till 500 lägenheter per år i genomsnitt, men börjar nu uppvisa en avtagande takt med 388 färdigställda under 2011 och 426 under 2012. Allmännyttiga bolaget Stångåstaden och tillhörande dotterbolag är största bostadsbolaget med drygt 18 000 lägenheter, motsvarande cirka 26 procent av alla bostäder i kommunen.

Lokaler
Linköpingsmarknaden har tidigare haft en relativt stor andel utländska investerare men idag är, förutom Linköpings kommun, Klövern, Lilium, IKANO, Stadstornet Invest och Lundbergs de största ägarna av kommersiella fastigheter. Linköpings A-läge för kontor utgörs av centrum norr om Drottninggatan mellan Hospitalsgränd och Snickaregatan och söder om Kungsgatan. Marknadshyran här spretar något och bedöms ligga mellan 1 000–1 700 kr/kvm beroende på skick och standard. Även toppnivåer kring 2 000 kr/kvm har noterats vid nyproduktion. Newsec bedömer att direktavkastningskravet ligger kring 6–6,5 procent för kontor i A-läge. Vakansgraden ligger kring 7 procent.

Projekt
Omfattande stadsutveckling pågår i Linköping, som nya stadsdelen Valla-staden med planer på 1 000 nya bostäder. Den första etappen innefattar 400 lägenheter och sträcker sig fram till 2016. En nyligen antagen detaljplan för Övre Vasastaden medger nybyggnation av totalt 900 lägenheter. Botrygg skall uppföra 500 av dessa lägenheter under perioden 2013–2017. Stadsdelen Östra Valla och Wahlbecks företagspark ska till 2022 förvandlas till en unik och modern stadsdel vilket kommer att resultera i 460 lägenheter och 16 000 kvm verksamhetsyta. Dessutom pågår ett flertal mindre bostadsprojekt runt om i staden med planerad inflytt under de närmsta åren.

Investerarmarknaden
Linköping är en av de största investerarmarknaderna utanför storstadsområdena. Ägarbilden har förändrats de senaste åren då internationellt ägande har ersatts av svenskt börsnoterat ägande, som exempelvis Klövern och Lundbergs, samt lokala aktörer som Åhmans, Mannersons och Botrygg. Ett antal affärer har inneburit tydliga förändringar i centrala Linköping. Största affären var Norrportens försäljning av hela sitt bestånd om 70 000 kvm till Lilium. Lundbergs förvärv av bland annat handels-fastigheten Gyllen i centrum, tidigare förvärv av Gallerian Gränden och ett påbörjat kontorshus vid Ågatan visar tydligt Lundbergs starka intresse för Linköping.

Transaktioner under 2013 är bland annat: Victoria Park köpte en bostadsportfölj från Oligo (tidigare Acta) med totalt 46 fastigheter, lokaliserade i Linköping och Markaryd, till ett underliggande fastighetsvärde om 910 miljoner. Rikshem har gjort sitt första förvärv i Linköping, ett vård- och omsorgsboende innehållande 44 lägenheter motsvarande drygt 2 400 kvm. Botrygg har utökat sitt bostadsbestånd genom ett förvärv av 300 lägenheter från Stångåstaden. Prislapp 152 miljoner.

Slutsats
Linköping har de senaste åren haft en stabil tillväxt både sett till befolkningsstorlek och på fastig-hetsmarknaden. Även kontorshyrorna har varit stabila och stigit något i bra lägen. Direktavkastningskraven har sjunkit sedan 2009 men börjar nu stabilisera sig. Ostlänken, en ny dubbelspårsjärnväg från Linköping i söder till Järna och Storstockholm i norr, kan skapa både ekonomisk samt kulturell tillväxt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]