En av många synpunkter i Norrtälje.
Publicerat 1 april, 2020

En plats för virusfria synpunkter

När det på grund av smittrisken inte går att genomföra fysiska samrådsmöten kan det istället ske i en digital plattform. Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle tror att verktyget Placetoplan, som han varit med och utvecklat, kommer få en skjuts i coronatider.

”Ett Instagram för stadsplanering och platssamverkan”. Så beskriver Alexander Ståhle, vd Spacescape, den digitala plattformen för plandialog, Placetoplan, som i förra veckan beviljades ett anslag på nära miljonen från Vinnova.

[ Annons ]

– Men med pengarna från Vinnova kan vi bygga upp plattformen ytterligare så att vi kan sälja den till alla landets kommuner och fastighetsföretag, Alexander Ståhle.

Det digitala verktyget kan användas av en kommun i ett detaljplansamråd. Alla bilder, dokument och kartor laddas upp i Placetoplan och blir tillgängliga för att ge synpunkter på.

– Det är ett enkelt och kul sätt att ge synpunkter på en plan. De synpunkter man får in kan enkelt kategoriseras och analyseras i samma verktyg, vilket gör det möjligt att hantera en stor mängd synpunkter. Samtidigt kan alla se varandras synpunkter vilket skapar en transparent process, säger Alexander Ståhle.

I Stockholm kommer Placetoplan att användas i ett detaljplanearbete för Husby under hösten. I Norrtälje har plattformen redan använts i första skedet av en fördjupad översiktsplan för hela tätorten.

– Här märker vi att man når andra grupper eftersom det är lättare att få in unga i processerna, men vi har också sett att det inte heller utgör något hinder för äldre att vara delaktiga. Det är lätt att få in konkreta synpunkter som hur vägar skapar barriärer, var det borde byggas nya bostadshus eller lekplatser, säger Alexander Ståhle.

Men han menar att det också är ett verktyg som passar väldigt bra för platssamverkan

– Verktyget utvecklas hela tiden, men det kan användas redan nu av fastighetsägare som vill utveckla ett torg, en gata eller kanske en park där man vill ha in allmänhetens synpunkter. Vi har redan varit i kontakt med Atrium Ljungberg som är intresserade av att använda Placetoplan i något av sina projekt, berättar Alexander Ståhle.

I den digitala plattformen blir synpunkterna platsspecifika. Det kan ske via geotaggning, alltså att man kan tycka till via sin smartphone om just den plats man befinner sig på. I ett projekt som just nu genomförs med Trafikkontoret i Stockholm ska man sätta upp skyltar med QR-koder så att man direkt via telefonen länkas till en enkät om platsen.

– Just nu är det väldigt många kommuner som är intresserade av Placetoplan eftersom de helt enkelt inte kan genomföra fysiska samrådsmöten i och med coronakrisen. Då blir det här ett sätt att flytta över dialogen till en attraktiv form på nätet, säger Alexander Ståhle.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]