Foto: Claudio Bresciani/TT
Publicerat 26 februari, 2019

En överenskommelse på minerad mark

Frågan om en friare hyressättning är en starkt ideologisk fråga i relationen höger-vänster. Hur ska då regeringen trampa rätt i avtalet med Centerpartiet och Liberalerna utan att det briserar och leder till en politisk kris?

När överenskommelsen mellan S, MP, L och C blev offentlig tog det inte lång tid innan skarp kritik riktades mot skrivningarna om friare hyror. Hyresgästföreningen, Vänsterpartiet och även Socialdemokrater på partiets vänsterflank har deklarerat att man inte kommer att acceptera det. Jonas Sjöstedt har lovat att väcka en misstroendeförklaring om regeringen inför det han kallar marknadshyror. Han tror även, i en intervju med Expressen, att S kommer göra allt för att utredningarna hamnar längst ner i en byrålåda hos någon landshövding.

[ Annons ]

Marknadshyror är förstås minerad mark och bostadsministern Per Bolund har, trots att han själv inte gillar ärendet, sagt att utredningar snart ska tillsättas för att se över fri hyra för nyproduktion och hur lägenheters läge ska påverka hyran. Men var ligger minorna och vad kan till sist förslag och lagförändringar landa i?

Fastighetstidningen tog in några synpunkter från Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, och Stefan Attefall, fd bostadsminister, numera konsult.

Så lyder överenskommelsen

Reformera hyresmodellen. Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas.

Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen. En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån.

Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera mer effektivt med, ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls.

 

Så löser man de politiska knutarna…

Stefan Attefall

1. Stefan Attefall om Fri hyressättning vid nybyggnation

– Enklast och smidigast är att införa en modell där man har kvar presumtionshyra förhandlad med
Hyresgästföreningen, men också möjligheten för fastig-hetsägare att teckna individuella avtal. Förmodligen lär de sistnämnda inte få ut högre hyra, men då har man tillgodosett kraven på fri hyra från C och L.

– Jag begriper inte vilka tariffer de menar ska gälla. Är det ett nytt bruksvärdesystem? Jag tror att politikerna underskattar komplexiteten i hyressystemet. Man kan inte ha en helt fri marknad, vi har till exempel i avtalslagen ett skydd mot oskäliga hyror som kan prövas i domstol.

2. Stefan Attefall om hyror som ska spegla läget…

– Enklast och smidigast är att införa en modell där man har kvar presumtionshyra förhandlad med
Hyresgästföreningen, men också möjligheten för fastig-hetsägare att teckna individuella avtal. Förmodligen lär de sistnämnda inte få ut högre hyra, men då har man tillgodosett kraven på fri hyra från C och L.

– Jag begriper inte vilka tariffer de menar ska gälla. Är det ett nytt bruksvärdesystem? Jag tror att politikerna underskattar komplexiteten i hyressystemet. Man kan inte ha en helt fri marknad, vi har till exempel i avtalslagen ett skydd mot oskäliga hyror som kan prövas i domstol.

 

Hans Lind

1. Hans Lind om Fri hyressättning vid nybyggnation

– Den knepiga frågan är vad som ska gälla när en hyresgäst flyttar, ska fastighetsägare då ha rätt att kräva en högre hyra av nästa hyresgäst? Så är systemet  i de flesta andra länder som avreglerat. Den andra knepiga frågan är om hyran i dessa nyproducerade lägenheter ska följa den reglerade sektorn, eller kopplas till inflationen.

– Jag kan tänka mig att partierna, om de vill vara överens, hittar någon modell som skyddar hyresgästerna från chockhöjningar med en trappa där hyror stiger med maximalt två, tre procent per år tills man når en marknadshyra.

2. Hans Lind om hyror som ska spegla läget

– Feltänkt från början, det är husens ålder och inte läge som gör att vissa lägenheter är fel prissatta. En utredning kommer inte leda till något skarpt läge, men kanske hittar man någon kompromiss som att acceptera höjningar om en lägenhet blir ledig i det äldre beståndet, men alla vet att sådana lägenheter sällan blir lediga.

– S kommer inte acceptera generella höjningar som kan drabba grupper med låga inkomster.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]