[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 27 januari, 2022

En mötesplats för brottsprevention

Nu drar ett stort treårigt forskningsprojekt om brottslighet igång lett av SNS. Fastighetsbranschen finns representerad i projektets breda anslag.

I det treåriga projekt som nu startar är tanken att SNS ska bli en mötesplats för frågor om hur brottslighet med stor negativ inverkan på samhället kan motverkas. Angreppsvinkeln är bred, inom ramen för projektet belyses sådant som kommuners avhopparverksamhet, infiltrering av myndigheter, riskfaktorer för återfall i brott och effektiva sociala insatser för att motverka brott.

Fastighetssektorn är representerad i referensgruppen av Fastighetsägarna och det kommunala bostadsbolaget MKB.

[ Annons ]

– Vår roll blir att synliggöra vad våra medlemmar upplever i sina fastigheter och områden runt omkring. Vi ser en allt allvarligare brottslighet bre ut sig som drabbar boende, lokala näringsidkare och fastighetsföretagens anställda. Tidigare handlade det mest om skadegörelse och inbrott men idag förekommer både skjutningar och sprängningar. Brottsligheten skapar stor otrygghet och stora kostnader fastighetsföretag och övriga näringslivet. Vi kan bidra med erfarenheter av platssamverkan men också med vilka lagändringar vi ser behov av för att skapa tryggare boendemiljöer och samhällen, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

I referensgrupp finns 22 centrala samhällsaktörer från myndigheter, kommuner, företag och civilsamhälle. Deltar gör bland annat Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén, Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och polismästare Carin Götblad.

– Det är viktigt för Kriminalvården att insatser och reformer bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det var därför självklart för oss att engagera oss i SNS forskningsprojekt, säger Hanna Jarl, Kriminalvårdsdirektör och referensgruppens ordförande.

Det är för att bidra till hur brottslighet kan motverkas som SNS startar det treåriga projektet ”Brottslighet och samhälle” . Forskare inom flera discipliner, bland annat nationalekonomi, statsvetenskap och juridik, kommer att skriva rapporter inom projektet. Två rapporter skrivs av Randi Hjalmarsson,  professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.

– Randi Hjalmarsson är en mycket framstående forskare och båda hennes rapporter är oerhört centrala. Den ena handlar om vilka sociala insatser som är effektiva för att motverka brottslighet och den andra om vad vi vet påverkar återfall i brott. Det tillkommer också många andra intressanta forskare som undersöker en rad frågor. Jag är väldigt glad över att vi lyckats knyta sådan kompetens till projektet. Och kunskapen och erfarenheten bland representanterna i referensgruppen är mycket stor. De kommer att bidra med viktig praktisk kunskap till forskarnas arbete, säger forskningsledaren Louise Lorentzon.

Louise Lorentzon säger att hon märker av ett stort intresse för att hitta effektiva åtgärder för att motverka brottslighet. Hon hoppas att projektet ska kunna  bidra med kunskap för framtida policybeslut.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]